Utrecht

Het pand waarin de communiteit thans woont was een klooster van de Zusters van O.L. Vrouw (Amersfoort) die door de toenmalige deken van Utrecht, Roes, naar Utrecht waren gehaald om diverse scholen onder hun hoede te nemen. In 1973 is het pand overgegaan in de handen van de franciscanen en werd er het bureau van het provincialaat in gevestigd. Tevens vestigde er zich een communiteit, waarvan de leden een functie hadden op het provinciaal bureau (secretariaat, financiële administratie, archief e.d.) of ten dienste stonden van gasten uit binnen- en buitenland, voor vergaderingen van het provinciaal bestuur en diverse commissies en werkgroepen.

Momenteel wonen er drie broeders. 

Franciscanen, Deken Roesstraat 13, 3581 RX Utrecht, tel.: 030 2324092 (gardiaan).
 

webdesign: Artis.