In de voetsporen van Franciscus

donderdag 2 maart 2017

Bij uitgeverij Valkhof Pers is een geactualiseerde editie verschenen van de populaire reisgids 'Umbrië: in de voetsporen van Franciscus', samengesteld door Gerard Pieter Freeman. De eerste druk werd in 1994 gepubliceerd. Een Duitse vertaling en drie bewerkte herdrukken volgden. In de tussentijd herstelde Umbrië van twee aardbevingen en groeide het toerisme. Voor deze nieuwe uitgave werden alle gegevens gecontroleerd en zijn nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

"De gids begint in Assisi, de stad waar Franciscus thuis was en waar zijn grafkerk door topkunstenaars als Cimabue en Giotto werd versierd", aldus een toelichting op de site van Valkhof Pers, waar de gids ook te bestellen is. "Daarna komen de plaatsen uit de omgeving aan bod waar Franciscus voor zijn kluizenarijen schilderachtige plekken in het weidse landschap vond en rijke burgers prachtige kerken bouwden voor zijn volgelingen, de minderbroeders. De toeristische beschrijving van plaatsen en monumenten wordt verlevendigd door inspirerende en soms curieuze verhalen uit het leven van Franciscus en zijn eerste broeders en zusters en gecompleteerd door praktische informatie over de aanrijroutes en openingstijden. Het inleidende hoofdstuk presenteert Franciscus van Assisi en zijn volgelingen en beschrijft de ontwikkeling van de woonvormen van de minderbroeders. Het boek wordt afgesloten door routesuggesties, een chronologisch overzicht van Franciscus’ leven, een verklarende lijst van namen en begrippen, en een register."

Gerard Pieter Freeman (1952) is bijzonder hoogleraar franciscaanse spiritualiteit aan Tilburg University en medewerker van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht. Hij heeft de uitgave van de belangrijkste vroeg-franciscaanse bronnen in het Nederlands verzorgd en is gepromoveerd op de ontstaansgeschiedenis van de clarissen, de vrouwelijke volgelingen van Franciscus. 
 
Gerard Pieter Freeman, Umbrië: in de voetsporen van Franciscus, Valkhof Pers, Nijmegen 2017, 240 blz., € 24,99.

webdesign: Artis.