Ordesraad in Kenia

donderdag 21 juni 2018

Op 11 juni hebben zich 64 broeders verzameld voor de ordesraad die deze keer in Nairobi gehouden. De 14 conferenties, waarin de orde der minderbroeders onderverdeeld is, zijn alle door twee broeders vertegenwoordigd; vanuit de Cotafconferentie (bestaande uit de Duitse, Oostenrijks/Zuid-Tiroolse, Frans/Waalse, Hongaarse, Roemeense en Nederlandse provincie en de custodiën van Vlaanderen en Zwitserland) zijn president br. Michel Laloux ofm (van de Frans/Waalse provincie) en br. Theo van Adrichem ofm aanwezig. Daarnaast is er het generaal bestuur, enkele speciale genodigden en een 19 broeders die allerlei diensten verlenen zoals vertalen, verslag leggen en de communicatie verzorgen.

Het thema van de ordesraad is: ‘Wie oren heeft, die luisteren naar wat de Geest zegt…. tot de minderbroeders vandaag’. Een breed thema. Iedere conferentie beschrijft de situatie van de eigen samenleving en de uitdagingen die daar liggen voor de broeders. Volgens br. Michel Laloux gaf br.Theo van Adrichem een uitstekende presentatie over de Cotaf. Toehoorden proefden een serene houding in het omgaan met de eigen situatie en de franciscaanse manier van leven daarin.

In de beschrijvingen veel aandacht voor migratie. Het speelt in alle continenten. Overal zijn er mensen die elders hun heil zoeken, om redenen van onveiligheid of gedreven door armoede. Ook secularisatie is in veel continenten waarneembaar.

Ouder wordende provincies worstelen met vermoeidheid en pessimisme. Alle energie gaat naar behoud van het bestaande en er is geen ruimte voor veranderingen en kijken naar de toekomst terwijl jongere provincies, met name in Azië en Afrika te weinig gekwalificeerde vormingsverantwoordelijken hebben.

Op de zondag gingen broeders naar verschillende kerken in Nairobi. In de kerk waar br. Theo van Adrichem was, ging een bisschop uit het Noorden van Kenia voor. Hij hield een indringende preek over de vluchtelingenproblematiek. Tussendoor vertelde hij over zijn oude mijter die hij aan de paus cadeau had gedaan. “Op deze mijter zit geitenvel, hij ruikt naar de kudde en ook mijn eigen zweet zit in deze mijter”, omdat paus Franciscus de herders voorhoudt dat ze naar de kudde moeten ruiken.

webdesign: Artis.