Het goede werk delen

vrijdag 25 januari 2019

Van vrijdag 26 oktober t/m 28 oktober was er in Parijs een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de werkgroepen ‘Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping’ (GVES) in de Noordwest-Europese provincies van de franciscanen. Ook generaal definitor Jürgen Neitzert was aanwezig. De bijeenkomst stond onder leiding van Tiem Tran, secretaris voor GVES op de generale curie. Van de Nederlandse provincie waren Hans van Bemmel en Roland Putman aanwezig. Hierbij een samenvatting van hun verslag.

Acties en initiatieven
Bij de onderlinge uitwisseling was het inspirerend te horen hoe in de provincies en custodieën de broeders zeer actief zijn op het vlak van gerechtigheid en vrede. Dit ondanks de krimp van het aantal broeders, het stijgen van de gemiddelde leeftijd en het gegeven dat werk op het vlak van GVES (te) vaak sluitpost is. De werkgroepen verhaalden over hun activiteiten op het terrein van gevangenispastoraat, zorg voor daklozen en vluchtelingen en ondersteuning van minderheidsgroeperingen. Onze ecologische voetafdruk was een gedeeld aandachtspunt. Ook op het juridische en politieke vlak werd er formeel of via persoonlijke banden gewerkt aan gerechtigheid, zo bleek.

Verklaring van Verona
De werkgroepen GVES willen doorgaan met de grote thema’s die in de Verklaring van Verona (2016) aan de orde komen: mijnbouw, migratie en levensstijl.

“Mijnbouw is niet direct een probleem in onze landen, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor Vertegenwoordigers van de werkgroepen ‘Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping’ uit verschillende Noordwest-Europese provincies. oorlog, moorden en zware vervuiling in andere landen door mineralen en mijnproducten uit deze landen te importeren zonder rekening te houden met hun gewelddadige en vervuilende manier van werken!

Migratie is een verantwoordelijkheid van heel Europa, maar we ontzeggen vluchtelingen hun menselijke waardigheid. We weigeren hen het recht op leven als we hen wegsturen naar een zekere dood.

Leefstijl is een belangrijke mogelijkheid om de vervuiling van de aarde en het geweld en de oorlogen in de (derde) wereld te veranderen. We moeten mensen bewust maken van hun verantwoordelijkheid en van de vele vaak gemakkelijke mogelijkheden om hun levensstijl te veranderen, zodat recht wordt gedaan aan de aarde en de mensen.”

Voortgang
De deelnemers hebben besloten deze onderwerpen de komende tijd op de agenda te laten staan en de informatie en plannen daaromtrent te zullen delen. In dit kader bereidt de werkgroep van Malta een document voor over immigranten, die van Hongarije over de zigeuners en de Ierse werkgroep over koolstofverontreiniging. Broeder Tiem Tran verzocht om de initiatieven die genomen worden in de provincies naar Rome te sturen om ze van daaruit weer te delen met andere provincies en zo nodig te thematiseren op een volgende bijeenkomst. De werkgroepen GVES willen vooral voortborduren op hetgeen in Laudato si’ ons wordt aangereikt. Het zal daarbij belangrijk zijn vooral de communiteiten op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Dáár moet het gebeuren!

In de eucharistieviering vierden ze in vreugde en dankbaarheid Gods zorg voor de wereld en hoe dankbaar zij zijn om in de broederschap te werken voor de liefde van God. Geïnspireerd werden de deelnemers in vrede naar de plaatsen waar ze wonen en werken teruggestuurd als verkondigers van de boodschap van Laudato si’.

 

Verschenen in Franciscanen.nl, januari/februari 2019.

webdesign: Artis.