Koopcontract kapucijnenklooster ondertekend

woensdag 25 januari 2017

Naar verwachting vindt rond 1 augustus 2018 de eigendomsoverdracht plaats van het kapucijnenklooster in 's-Hertogenbosch aan de franciscanen. Op 6 december hebben Gerard Remmers, provinciaal van de Nederlandse kapucijnenprovincie, en Rob Hoogenboom, provinciaal van de Nederlandse provincie van de franciscanen, het koopcontract ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd rond overname en overdracht (foto: Rob Hoogenboom (links) ondertekent het koopcontract onder toeziend oog van Gerard Remmers).

Tevens was er een overleg waarin de verhuisplanning van de broeders in 's-Hertogenbosch, het beheer van het Franciscushuis bij het klooster, de overname van inventaris en bibliotheek en de mogelijke komst van 'kwartiermakers' aan de orde kwamen. De ondertekening vond plaats in Zevenaar, waar de provinciaal van de kapucijnen woont. Het provinciaal kapittel van de minderbroeders franciscanen in Nederland is op 19 mei 2016 akkoord gegaan met een voorstel van het bestuur om het kapucijnenklooster in 's-Hertogenbosch over te nemen. Met het provinciaal bestuur van de kapucijnen werd destijds in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van het klooster. Begin 2016 jaar maakten de kapucijnen bekend dat hun uit 1898 daterende klooster aan de Van der Does de Willeboissingel te koop stond. De franciscanen gaan er onder meer een communiteit van jongere broeders in onderbrengen. De stap om in 's-Hertogenbosch een nieuwe stichting te beginnen sluit aan bij het toekomstgerichte beleid van de franciscanen. Onderdeel daarvan is de keuze voor 'dragende communiteiten' in Amsterdam en Megen van voornamelijk jongere broeders. Aanleiding om hier een derde gemeenschap aan toe te voegen is de groeiende belangstelling om in te treden bij de franciscanen.

Verschenen in Franciscanen.nl, januari/februari 2017.

webdesign: Artis.