Twee nieuwe franciscanen

zondag 4 september 2016

Na een voorbereidingstijd van een jaar, het postulaat, zijn Mark de Jong (33) en Dennis Seelen (34) op 3 september ingetreden in de orde van de minderbroeders-franciscanen. In de kerk van het minderbroedersklooster in Megen ontvingen zij de franciscaanse pij uit handen van provinciaal Rob Hoogenboom. Hij was voorganger in de inkledingsviering, geassisteerd door postulantenmagister Hans van Bemmel. De kerk zat vol met ruim tweehonderd mensen, onder wie een vijftigtal franciscanen, clarissen, leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren, familie en vrienden van de nieuwe broeders. Foto: Dennis Seelen kijkt toe hoe Mark de Jong de pij ontvangt (foto: Ramon Mangold).

Als lezingen hadden Mark en Dennis drie teksten gekozen: het gedeelte uit de Regel van de minderbroeders waarin staat wat er moet gebeuren wanneer er broeders intreden, de brief aan de Romeinen waarin Paulus verhaalt hoe verdrukking, vervolging en gevangenschap alleen draaglijk zijn door de Liefde van God en de evangelietekst van Matteüs over de werken van barmhartigheid.

Minsten
In zijn overweging stond de provinciaal daarbij stil omdat de lezingen samen precies aangeven wat Mark en Dennis met elkaar verbindt, hoe verschillend ze ook zijn. "Alles wat je voor een van deze minste broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan", zegt het evangelie. Daarvoor staan de werken van barmhartigheid. Deze woorden inspireren beiden zich in te zetten voor de minsten in de wereld, zoals het afgelopen postulaatsjaar bijvoorbeeld in 'De Kloof', het inloopcentrum voor dak-en-thuislozen in Amsterdam, of in het restaurant van de 'De Maashorst', het bejaardenhuis in Megen. Paulus' brief gaat in op het "aangeraakt worden door Gods liefde". Die is, aldus de provinciaal "een stevige bodem die het houdt in een verwarrende en chaotische wereld". Hij citeerde daarop de twee nieuwe broeders: "Hoe erg je het ook verkloot hebt; er is hoop; de oneindige barmhartigheid en de liefde van God" (Mark); "De liefde van God is zo sterk dat hij helpt staande te blijven in moeilijke tijden" (Dennis).
 
Felicitaties
Na de inkleding wensten medebroeders en -zusters van de drie ordes de broeders "vrede en volharding" voor hun noviciaat, en ontvingen beiden de felicitaties van de aanwezigen. Aansluitend volgde een feestelijke bijeenkomst in de kloostertuin. De nieuwe broeders beginnen nu, onder leiding van novicenmeester Wim Pot, aan hun noviciaat in Megen. Dat is een jaar waarin ze zich verdiepen in de franciscaanse spiritualiteit, in de veelzijdigheid, geschiedenis en toekomst van de orde en werken aan hun 'broederlijke ontwikkeling'.
 
Hans-Peter Bartels ofm
 
Verschijnt ook in Franciscanen.nl, september/oktober.

webdesign: Artis.