Activiteiten

De Nederlandse franciscanen zijn op allerlei terreinen actief. Ze geven begeleiding op het vlak van verkondiging, spiritualiteit en levensverdieping, zijn werkzaam in het pastoraat en bieden kansarmen en kwetsbaren de helpende hand.

Tijdschrift voor Verkondiging
Vanaf 1928 geven de Nederlandse franciscanen een preektijdschrift uit: het Tijdschrift voor Verkondiging (voorheen: De Gewijde Rede). Sinds enkele jaren is het blad een uitgave van de Nederlandse èn Vlaamse franciscanen. De auteurs stammen uit de brede oecumene. Het tijdschrift wil hulp bieden bij het verzorgen van de verkondiging. Voor iedere zon- en/of feestdag wordt een exegetische inleiding geboden op de lezingen volgens het Romeins Lectionarium. In aansluiting daarop volgt een preekvoorbeeld. Waren het in het verleden de pastores die de preek verzorgden, tegenwoordig staan steeds meer toegeruste leken voor de taak een overweging te maken. Het magazine speelt daarop in. Ook geeft het tijdschrift specials uit rond bepaalde vieringen of thema's. Het Tijdschrift voor Verkondiging is gratis te downloaden: www.tijdschriftvoorverkondiging.org.

Spiritualiteit en levensverdieping
Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke gesprekken en begeleidingstrajecten. Het unieke zeventiende-eeuwse klooster in Megen biedt ruimte om als gast enige dagen korte tijd mee te leven met de communiteit. Daarnaast zijn er in Megen retraites, meeleefweken en bezinningsactiviteiten voor jongeren. Het Amsterdamse centrum La Verna heeft een gevarieerd aanbod aan cursussen rond spiritualiteit. 

Pastoraat
De franciscanen zijn in Nederland altijd werkzaam geweest in plaatselijke geloofsgemeenschappen, vooral in grote en middelgrote steden van westelijk Nederland. Dat had te maken met hun keuze om voor de armen en minder bedeelden iets te kunnen betekenen. Ook nu werken franciscanen in het pastoraat.

Solidariteit en zorg
In navolging van hun stichter, kiezen franciscanen de zijde van kwetsbaren en mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan. Ze zetten zich in voor migranten en vluchtelingen, voor dak- en thuislozen, eenzame bejaarden en anderen die in de samenleving buiten de boot dreigen te vallen. Speciale aandacht is er ook voor oudere franciscanen die zorgbehoeftig zijn. Uitgaande van het franciscaanse armoede-ideaal sluist de orde in Nederland regelmatig geld door naar goede doelen.

webdesign: Artis.