Internationaal

Massimo Fusarelli, de minister-generaal van de minderbroeders

Wereldwijde broederschap
In 1223 hechtte paus Honorius III zijn kerkelijke goedkeuring aan de religieuze vernieuwingsbeweging die Franciscus van Assisi begonnen was. Franciscus wilde daarmee de door de opkomende geldeconomie groeiende sociale wanverhouding tussen arm en rijk tegengaan. Die maatschappelijke omwenteling bracht steeds meer onvrede, strijd en oorlog teweeg. Franciscus begon rond te trekken en de vrede van het evangelie te verkondigen door zijn manier van leven. In 1208 kreeg hij zijn eerste volgelingen en negen jaar later start de missionering buiten Italië. De 'minderbroeders' zoals ze zich noemen (zie Franciscus) verspreidden zich snel over Europa en over de gehele wereld. Zo kwamen de eerste minderbroeders in Nederland – in 's Hertogenbosch – in 1228. Rond het midden van de achttiende eeuw was er een recordaantal franciscanen van 77.000. Begin 2013 telde de orde zo'n 13.500 leden, verspreid over 110 landen.
 
 
In bestuurlijk opzicht is de orde opgedeeld in provincies: een ordeseenheid waarvan de grenzen soms samenvallen met landsgrenzen (zoals bijv. de Nederlandse provincie) of met regio's in een land; soms bepaald door een taalgrens. Een provincie wordt bestuurd door een minister provinciaal en zijn definitorium (bestuursleden); zij worden gekozen door het provinciaal kapittel. Momenteel telt de orde 103 provincies. Een aantal provincies samen vormen een conferentie van ministers provinciaal. Op dit moment telt de orde 14 conferenties. De Nederlandse provincie behoort tot de COTAF (de West-Europese conferentie boven de Alpen). Daarnaast bestaat de UFME: de unie van alle Europese ministers provinciaal.
 
De minister generaal leidt tezamen met zijn definitoren de gehele orde (foto: de huidige minister generaal Michael Perry). De minister generaal, de vicaris generaal en de generale definitoren worden gekozen door het generaal kapittel, het hoogste gezagsorgaan in de orde. Het generalaat is gevestigd te Rome. Daar zijn ook de verschillende departementen ondergebracht. Naast het generaal secretariaat zijn dat de bureaus voor: missie en evangelisatie, vorming en studie, communicatie, en voor 'gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping', overeenkomstig de beleidsprioriteiten. Ook de generale gedelegeerden voor de Orde van Franciscaanse Seculieren (vroeger Derde Orde geheten), de franciscaanse jeugd en de clarissen hebben hier hun kantoor.
 
Vlaanderen
Sinds juni 2013 vormt de broederschap in Vlaanderen een afhankelijke custodie van de Nederlandse  provincie. Daarmee is de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ook formeel geregeld. De vraag tot formele samenwerking is door Vlaanderen aan de Nederlandse provincie gesteld. Het bestuur van de Vlaamse provincie zag de provincie ernstig vergrijzen en nieuwe aanwas was niet in zicht; bovendien deed de leeftijdsopbouw zich voelen in het zoeken naar voldoende broeders om een bestuurlijke functie of een commissielidmaatschap te vervullen.
 
De custodie wordt bestuurd door een custodieraad met Daniël De Rycke als custos. De custos is q.q. lid van de provincieraad van de Nederlandse provincie. 

webdesign: Artis.