Megen

De communiteit aan de Kloosterstraat telt zes franciscanen en een postulant. De broeders proberen het verlangen naar God levend te houden. Net als Franciscus willen zij in de geest van het evangelie op een eigentijdse wijze broeders zijn, die elkaar en anderen accepteren en stimuleren. Ze delen hun leven voor een belangrijk deel met de vele gasten die ze ontvangen in hun fraaie zeventiende-eeuws kloosterpand. Het sfeervolle gebouw schept uit zichzelf ruimte voor rust en stilte. Er zijn vier gebedstijden per dag. Elke zondag vindt om 9.30 uur een eucharistieviering plaats in de kloosterkerk. Elke maan-, woens- en donderdag is er een mis om 18.00 uur, waarbij donderdags de briefjes die bij broeder Everardus (www.everarduswitte.nl) zijn achtergelaten als voorbede worden genomen. Op dinsdag sluiten de broeders zich om 17.45 uur aan bij de Eucharistieviering bij de clarissen die ook in Megen wonen (www.clarissenmegen.nl/) op zaterdagavond om 19.30 uur sluiten de broeders zich ook bij de zusters aan bij de vigilieviering (vooravondviering) van de zondag.

Het klooster heeft, evenals het Maasstadje Megen, een lange historie. Al vanaf 1645 hebben er minderbroeders franciscanen geleefd en gewerkt. Na de Tachtigjarige Oorlog was het huis anderhalve eeuw lang het enige klooster van de orde in Nederland. Veel van dat verleden is er in terug te vinden. In Megen staat overigens nog een eeuwenoud klooster; dat van de zusters clarissen. Door de langdurige aanwezigheid van deze twee franciscaanse kloostergemeenschappen wordt Megen ook wel 'Assisi aan de Maas' genoemd.

Binnen de Nederlandse provincie van de franciscanen is Megen de zetel van het Franciscaans Jongerenwerk. Er vinden kloosterweekends en andere activiteiten voor jongeren plaats. Naast jongeren ontvangen de broeders het hele jaar door - de maanden juli en augustus uitgezonderd - nog talrijke andere gasten. Ze komen om een retraite te maken; een verblijf vol rust en stilte, met tijd voor ontspanning en bezinning. Velen hebben echter ook behoefte aan pastorale ondersteuning. Het klooster heeft een twaalftal gastenkamers. Verder brengen zo'n 1800 mensen per jaar een bezoek aan de kloostertuin: de 'Hof van Lof', die wordt bijgehouden en beheerd door een vijfentwintigtal vrijwilligers. (www.hofvanlof.nl) Ieder lid van de communiteit heeft - naast taken in huis en tuin - zijn eigen bezigheden: bestuurlijk werk, communicatiewerk, priesterlijk assistentiewerk en het geven van cursussen en lezingen op het gebied van franciscaans leven en spiritualiteit. Eén broeder werkt in de thuiszorg. Verder vervullen de meeste broeders nog taken binnen de Nederlandse franciscaanse provincie.

Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen, tel.: 0412 465770.

webdesign: Artis.