Weert

In 'Zorgcentrum Hieronymus' verblijven drie franciscanen, allen op leeftijd. Ook wonen er zusters van de Sociëteit van het Heilig Hart. Meer dan de helft van de bewoners zijn ouderen uit Weert en omstreken, die hier zorg ontvangen. Dagelijks viert de communiteit de eucharistie. Gezamenlijk bidden de leden het morgen- en avondgebed. Sommige medebroeders verlenen hun diensten aan parochies in de omgeving, als koster of assistentiepater. Zo is 'Weert' - naast Voorhout en Alverna - een plaats, waar franciscanen leren loslaten, zoals Franciscus het zijn volgelingen opgedragen heeft, om eenmaal ‘zuster Dood’ te mogen begroeten die hen naar het leven leidt.

'Zorgcentrum Hieronymus' was oorspronkelijk een kasteel. Graaf Jacob van Horne gaf het in 1461 aan de franciscanen. In de loop der eeuwen zijn er veel aanpassingen geweest, zowel aan het gebouw zelf, als aan de bestemming. Vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot 1973 was er het provincialaat van de Nederlandse franciscanen gevestigd. Tevens werd er tot 1961 theologie gedoceerd aan de franciscanen die in opleiding tot het priesterschap waren. Daarna was het enige jaren noviciaat. Vervolgens werd het kloosterverzorgingshuis. In 1998 is het pand verkocht aan de organisatie Woonzorg Nederland, die het gebouw geschikt maakte als zorgcentrum, waarbij er op werd toegezien dat de kloosterlijke sfeer die het gebouw uitstraalt, behouden bleef.

Franciscanen, Biest 43, 6001 AP Weert, tel.: 0495 456900, fax: 0495 456999; tel.: 0495 549124.

webdesign: Artis.