Bericht van Generaal Kapittel 8 – veranderingen en voorbereiden van keuzes

vrijdag 9 juli 2021
Broeders verzamelen stembriefjes in een kartonnen doos

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

Wijziging van plannen…
Degenen die zich hadden voorgenomen om er zondag even uit te gaan – waar ik ook zelf bij hoor - moeten hun plannen dus bijstellen. Nu heb ik zelf het geluk dat ik aansluitend aan het kapittel nog twee dagen kan verblijven in de communiteit van de Sint Jan van Lateranen. Een afspraak van aanstaande zondag kan ik dus hopelijk daarheen verzetten. Maar niet iedereen heeft zo’n uitwijkmogelijkheid.

… en van algemene statuten
De agenda van deze dag ziet er niet erg boeiend uit. Een kapittel heeft de mogelijkheid om de algemene statuten van de broederschap aan te passen, bij de tijd te brengen. Dat is nodig en goed, maar niet het meest enerverende gespreksthema. Vooraf heeft ieder al voorstellen kunnen indienen en ook in de afgelopen week zijn er bij verschillende onderwerpen al voorstellen ingebracht, zoals het treffen van goede regelingen met betrekking tot preventie seksueel misbruik in ieder provincie en custodie, en het samenstellen van een internationale commissie met daarin externe deskundigen voor het toezicht op de financiële handel en wandel van de broederschap voor iedere generale bestuursperiode. Na het doorlopen van alle wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend, krijgen we de rest van de morgen vrijaf. De stemming gebeurt in een later stadium in één bijeenkomst.

De keuze van nieuw bestuursleden…
In de namiddag wordt er een voorstel gedaan over de manier waarop we volgende week het Generale Bestuur gaan kiezen, met name de keuze van de bestuursleden uit de verschillende regio’s (conferenties) van de broederschap. Voorgesteld wordt om de werkwijze van 6 jaar geleden te volgen. Iedere conferentie heeft vooraf uit eigen midden al twee namen moeten aandragen. Er is maar één bestuurslid per conferentie nodig, maar er moet iets te kiezen zijn voor de kapittelleden, zo is de achterliggende gedachte.

… een kascommissie…
Daarna moet er nog een kascommissie worden gekozen voor de controle van de financiën van dit Generaal Kapittel. De stemming gaat per briefjes in twee ronden. Met 116 aanwezigen is dat een hele onderneming. Het tellen van de stemmen neemt veel tijd in beslag, zeker in de eerste ronde, met een veelheid aan namen.

… en natuurlijk een nieuwe generaal
De tijd waarop we de nieuwe Minister Generaal gaan kiezen komt al snel dichterbij. Op dinsdagmorgen staat de keuze op het programma en morgen, zaterdag, is er op het eind van de middag een eerste peiling onder de kapittelleden, een  informatieve stemronde. Voorafgaand is er in de agenda tijd ingeruimd om per conferentie bij elkaar te gaan zitten om over mogelijke kandidaten te spreken. Maar er is een langere gewoonte dat we als COTAF-conferentie over die vraag uitwisselen met de Engelstalige conferentie. Dat gaan we begin van de zaterdagmiddag doen.

Patroonsfeest: De Martelaren van Gorcum
De 9e juli is het patroonsfeest van de Nederlandse broederschap en vanaf volgend jaar van de ene provincie van de Lage Landen. Ik ben verrast als een Poolse medebroeder me daar spontaan mee komt feliciteren. In zijn provincie van Krakow is een grote pelgrimsplek, Kalvaria, waar een schilderij hangt van de Martelaren van Gorcum, zo vertelt hij.

Tijdens het avondgebed, waarin ik samen met Paul Miki (provinciaal van Japan) voorbid, gedenken we onze patronen én onze broederschap.

Vrede en alle goeds,
 

Theo van Adrichem.

Foto's: https://ofmcapgen2021.org

   

Blik vanachter de voorzitterstafel de vergaderzaal in.
Broeders tellen de ingezamelde stemmen.
Broeders tellen de ingezamelde stemmen.
webdesign: Artis.