Bezinningsjaar Lieverlede 2019-2020

vrijdag 20 september 2019
Logo Lieverlede

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van vijf weekenden in het minderbroedersklooster in Megen voor mensen aan die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Voor Lieverlede 2019-2020 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

"Ik werk eraan mee sinds 2006 en altijd geeft het aan het einde van de rit 'blije en gelukkige gezichten'..."
- coördinator Heileen Holman

De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in december 2019 en eindigt in juni 2020. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen.

Centraal thema in de cyclus is ‘de spirituele weg’, waarbij geraakt worden, verlangen, thuiskomen en innerlijk kompas kernwoorden zijn. De weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in gelovig perspectief. Het is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

De weekenden beginnen op vrijdagavond 19.30 uur en eindigen op zondagmiddag om 16.00 uur. Per groep kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.

Data:   6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 februari-1 maart 2020, 17-19 april en 19-21 juni 2020.
Kosten: € 745,- (all-in voor vijf weekenden, € 145,- per weekend). Voor minderdraag-krachtige mensen is een reductie op de deelnemersprijs aan te vragen bij de coördinator.
Begeleiding: Marja Heuzeveldt en Heileen Holman.

Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden aangevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl, 06-29597780.

Minderbroedersklooster Megen
Logo Franciscaanse Beweging
webdesign: Artis.