Bericht van Generaal Kapittel 6 – Een ongemakkelijk onderwerp…

woensdag 7 juli 2021
Br. Cesare Vaiani (generale secretaris voor vorming en studie) en br. Siniša Balajić, OFM (vice-secretaris voor vorming en studies) spreken de broeders toe.

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

Deze woensdagmorgen staat er een belangrijk maar ongemakkelijk onderwerp op de agenda: Bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Aanleiding hiervoor is het seksueel misbruik, dat overal in de wereld aan het licht is gekomen en dat ook in de kerk en onder religieuzen heeft plaats gevonden.

Een commissie
Binnen onze orde is daarvoor jaren geleden een commissie in het leven geroepen om broederschappen, indien nodig, te begeleiden in het omgaan met deze problematiek. Daarbij gaat het allereerst om aandacht voor de slachtoffers, en vervolgens ook voor de daders en hoe daarmee om te gaan. En om meer onheil te voorkomen is preventie heel belangrijk: hoe te werken aan een veilig klimaat in onze gemeenschappen en in onze activiteiten en werkzaamheden. Gedragscodes en vormingsprogramma’s kunnen bijdragen om nieuw onheil te voorkomen.

Een slachtoffer aan het woord
Het onderwerp wordt ingeleid met een video van een slachtoffer van misbruik, die door dit gebeuren alle vertrouwen in de kerk en ook in God is kwijtgeraakt. Vanuit kerkelijke kring werd hem excuses aangeboden voor het gebeuren. Maar die wimpelde hij af. ‘Daar heb ik niets aan. Jullie moeten iets doen’, zo was zijn reactie. Zo ingrijpend kan misbruik doorwerken in het leven van een slachtoffer.

Een provinciaal aan het woord
Een van de aanwezige provinciaals vertelt hoe hij in zijn provincie met aanklachten van misbruik te maken heeft gehad en hoe hij daarmee is omgegaan. Een andere medebroeder vertelt over de begeleiding van verschillende slachtoffers.

Iedere provincie of custodie is gevraagd om te melden welke regelingen er zijn getroffen, eventueel in samenwerking met andere religieuzen en met de lokale bisschoppen. Vanuit onze provincie en custodie hebben vorig jaar aan de commissie laten weten wat onze gedragslijnen zijn, wat wij op dit punt gedaan hebben en doen.

Opgenomen in de generale statuten
In de generale statuten van de orde zullen enkele paragrafen worden opgenomen met algemene richtlijnen over hoe te handelen. De teksten van die aanvullingen zijn ons vandaag voorgelegd ter bespreking en over enkele dagen zullen we die officieel moeten goedkeuren.

Nog een slachtoffer aan het woord
Verderop in de morgen wordt een tweede video vertoond, waarop een slachtoffer vertelt dat hij dankzij goede opvang en begeleiding zijn ervaringen met misbruik heeft kunnen overkomen en zijn band met geloof en kerk heeft behouden: ‘Ik wilde me door dit ingrijpend gebeuren van één persoon God niet laten afnemen’, zo zegt hij. Hij is actief betrokken gebleven bij zijn parochie en hij werkt actief mee aan een jaarlijkse gedachtenisviering voor de slachtoffers.

Deze morgen confronteerde ons met een pijnlijke realiteit, die we onder ogen zullen moeten blijven zien.

Vorming en Studie: meer regionaal?
In de namiddag kreeg het ‘Secretariaat voor Vorming en Studie’ het woord. Twee broeders geven daaraan leiding. Zij hebben als team goed samengewerkt en verzorgden dan ook samen de presentatie. Ze hebben veel ondernomen, maar zij stelden ook de kritische vraag: Wat is het effect van ons werk? Vanwege de grote diversiteit aan situaties en hoedanigheden van de broederschap in de verschillende landen en regio’s legden zij de vraag voor of naast en zelfs in plaats van algemene documenten en programma’s voor de hele orde, beter in goed onderling overleg lokale of regionale programma’s zouden kunnen worden ontwikkeld? Daar kwam een aantal positieve reacties op.

Vanmiddag was de derde of vierde test van stemmen met onze tablet. Er zit vooruitgang in, maar het werkt nog niet perfect. We hebben nog anderhalve week de tijd!!  Voorlopig stemmen we nog gewoon met handopsteken.

Wandeling met de provinciaal van Santa Cruz/Brazilië
Voor de verandering heb ik geen middag- maar een avondwandeling gemaakt, vandaag met Hilton Farias de Souza, provinciaal van de provincie Santa Cruz/Brazilië. Hij spreekt alleen Portugees en dat is voor mij gelukkig geen probleem. Het aantal Nederlandse broeders in de provincie loopt geleidelijk aan terug en is nu zeven. Het is goed om bij te praten met elkaar en van gedachten te wisselen over enkele zaken en ook onze kijk op de toekomst te delen.

Vuurwerk, voetbal en het weer…
Tot slot. Gisterenavond rond 23.30 uur was er hier vuurwerk te horen. Italië is naar de finale van het Europees kampioenschap. Wat het weer betreft: hier in Rome is het weer eigenlijk heel saai, want vrij constant rond de 32 graden. Binnen in het grote gebouw is het best te doen en in een aantal ruimten is bovendien airconditioning. Ook op de kamers, voor wie wil.

Vrede en alle goeds,
 

Theo van Adrichem

Foto's: https://ofmcapgen2021.org

Br. Pierre Charland, minister-provinciaal van Canada spreekt de broeders toe.
Broeders staan aan een ontbijtbar.
Enkele broeders zitten aan een houten tafel te eten.
Br. Caoimhín Ó Laoide  (Generaal defenitor en lid van de commissie Bescherming van Minderjarigen) presenteert het werk van zijn commissie.
Br. Praveen, de Indiase provinciaal, spreekt tot de broeders.
webdesign: Artis.