Bericht van Generaal Kapittel 10 - verkiezingen en motivaties

woensdag 14 juli 2021
Br. Massimo Fusarelli

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

Gisteren hebben we als kapittel een nieuwe minister generaal gekozen. Dat bericht is jullie al snel toegestuurd. Voorafgaande aan de verkiezing was er een eucharistieviering waarin Braziliaans kardinaal Joao Braz de Aviz voorging. Hij is prefect van de congregatie van de religieuzen en door paus Franciscus gedelegeerd om de verkiezing van de minister generaal voor te zitten. Nadat hij enkele keren met ‘zijne hoogwaardige eminentie’ is aangesproken laat hij vriendelijk weten dat het zo wel genoeg is. Hij verwijst daarbij naar de paus, die uitdrukkelijk heeft aangegeven, dat dergelijke titels voor kardinalen niet meer gewenst zijn. Op een broederlijke manier zit hij later het kapittel voor bij de verkiezing van de nieuwe minister generaal.

Eén ronde voldoende
De proefstemmingen hadden al duidelijk aangegeven in welke richting het ging en in de eerste stemming werd br. Massimo Fusarelli, provinciaal van de Romeinse provincie, met ruime meerderheid gekozen.

Br. Massimo Fusarelli
Hij is in 1963 in Rome geboren en in 1982 ingetreden in de Romeinse provincie. Hij heeft verdere studies gedaan in de patrologie (leer van de kerkvaders, red.) en is langere tijd voor de broederschap en voor de bisschoppenconferentie werkzaam geweest in het roepingenpastoraal. Van 2003 tot 2009 was hij Secretaris-generaal voor vorming en studie van de broederschap.

Als zodanig heb ik hem zelf meegemaakt op een congres voor magisters van tijdelijk geprofeste broeders rond 2007. Hij was algeheel coördinator van dat congres. Na enkele dagen bleek dat het vooraf geplande en door het toenmalige definitorium ondersteunde programma niet goed werkte. Hij erkende dat en de werkwijze werd grondig aangepast. Dat werd zeer goed ontvangen en velen waardeerden zijn openheid voor het aangaan van een proces, met ruimte voor verandering. Ik herinner me dat toen enkele broeders al over hem spraken als een toekomstige minister generaal. Dat was zo’n 15 jaar geleden.

Na beëindiging van zijn generaal-secretariaat heeft hij deel uitgemaakt van een kleine communiteit in een sociaal spannende wijk aan de rand van de Rome. Als generaal-delegaat is hij nauw betrokken geweest bij de fusie van 6 provincies in het Noorden van Italië. Vanaf 2017 was hij gardiaan en pastor van de S. Francesco a Ripa in Trastevere. In die jaren ving de communiteit een aantal vluchtelingen op.

Bevestiging in de kapel
Na de verkiezing trokken we in processie naar de kapel en daar vond de officiële bevestiging plaats: een indrukwekkend gebeuren. Vervolgens konden alle aanwezigen de nieuwe minister generaal begroeten. Een bijzonder moment was de begroeting met zijn voorganger, Michael Perry. Daarbij klonk luid applaus.

Twee conferenties én een stoel voor een oud-minister-generaal
In namiddag volgde de proefstemming voor de vicaris-generaal. Vooraf konden we per conferentie samenkomen om te overleggen. Als COTAF-conferentie kozen we ervoor om dat weer samen te doen met de Engelssprekende conferentie. We moesten er één stoel bijzetten voor Michael Perry, die zich heel broederlijk aansloot. Ons overleg was vruchtbaar en verliep voorspoedig. We bespraken direct ook onze kandidaten voor generaal-definitor. We wisselden onze kandidaten uit: als conferentie hadden we langer geleden twee namen moeten voordragen. Maar meerdere conferenties hadden daarbij zelf een duidelijke voorkeur. We vonden het daarom goed en belangrijk dat deze voorkeur voorzien van motivering plenair zou kunnen worden ingebracht en niet alleen via contacten in de wandelgangen.

Motiveren van de voorkeur
Bij de secretaris van het kapittel had ik dat ingebracht, maar het leek er uiteindelijk toch bij in te schieten. Na een vraag daarover aan het einde van de middagsessie werd met instemming van de overgrote meerderheid ingestemd met een korte motivering van de kandidatuur voor generaal-definitor door de presidenten van de conferenties. De sessie duurde daardoor wat langer maar dit draagt bij aan een transparant en helder klimaat.

Een lopend buffet
Dinsdagavond was een feestelijk avondmaal – lopend buffet – op het grote plein voor de ingang van het centrum, waar een aantal tafels en stoelen was neergezet. Tegen het einde sneed Massimo Fuseralli enkele taarten aan. Vervolgens werd de muziek luider en kwam een aantal broeders in beweging op het ritme van de muziek. 

Br Isauro Covili
Vanmorgen begonnen we met de keuze van de vicaris-generaal. Die verliep ook weer zeer voorspoedig. Met ruime meerderheid werd Isauro Covili, provinciaal van Chili, gekozen. Hij werd direct daarna door de minister generaal bevestigd. Hij vertelde kort iets over zijn geschiedenis. Zijn voorouders kwamen uit Italië. Met een aantal families zijn zij naar Chili getrokken in de hoop op betere levensomstandigheden. Ze begonnen met landbouw op zeer rotsachtige grond, maar met veel inspanningen bouwden zij daar toch een leven op.

Hij gaf een kort en indrukwekkend getuigenis van zijn leven als minderbroeder. Een hele mooie start van zijn nieuwe dienst aan de broederschap. En via de Vlaamse broeders hebben we een bijzondere band met Chili, vanwege de vele broeders die daar gewerkt hebben én de twee broeders die er nu nog zijn.

Proefstemming generaal-definitoren
In de tweede helft van de morgen was de proefstemming voor de generaal-definitoren. Morgenochtend is de echte stemming. Meer mag ik niet zeggen, zo heb ik met de andere deelnemers aan het kapittel beloofd.

Vrede en alle goeds vanuit Rome,
 

Theo van Adrichem.

Foto's: https://ofmcapgen2021.org

kardinaal Joao Braz de Aviz gaat voor
Br. Cornelius Bohl (minister-provinciaal van Duitsland) concelebreert.
Een broeder met gitaar begeleidt de mis.
De broeders in de vergaderzaal staan op het punt te gaan stemmen.
Br. Michael Perry zit in de zaal; zijn taak zit erop.
Br. Massimo Fusarelli tijdens het stemmen.
Br. Massimo Fusarelli legt de eed af op de Bijbel, terwijl kardinaal Joao Braz de Aviz toekijkt
Br. Massimo Fusarelli zegent de broeders
De broeders en kardinaal Joao Braz de Aviz zegenen br. Massimo Fusarelli.
Br. Massimo Fusarelli spreekt een eerste boodschap voor de broederschap in.
Taart met het logo van het generaal kapittel.
Br. Massimo Fusarelli snijdt de taart aan.
Groepsfoto vanuit de lucht
Groepsfoto
De broeders trekken in processie weer het gebouw in, foto vanuit de lucht.
webdesign: Artis.