Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties

zaterdag 11 september 2021
Voorzijde boekje met titel en Franciscus van Cimabue uit de San Francescobasiliek

Onder de titel ‘Vrede en alle goeds!’ heeft de Franciscaanse Beweging (FB) negen franciscaanse vredesmeditaties gebundeld. Uit het leven en denken van Franciscus zijn negen thema’s rond het basisthema ‘vrede’ gekozen. Bij elk thema is een korte meditatieve viering uitgewerkt. Het boekje is te gebruiken als een noveen, een negendaagse aaneengesloten meditatieve bezinning en viering. De uitgave is mogelijk gemaakt door een gift uit het 'Liedfonds Midden onder U…' onder auspiciën van de Franciscaanse Beweging.

Het boekje kan ook gebruikt worden als bezinning in de vredesweek. In de vredesweek is de noveen te starten op 25 september; de laatste dag is dan 3 oktober, de sterfdag van Sint Franciscus, en de vooravond van zijn feest op 4 oktober. Dan verbind je via de negen vieringen de vredesweek aan het feest van Franciscus. 

Maar ook op elk ander moment dat je passend vindt, is de vredesnoveen te bidden, als uitdrukking van ons diep menselijk verlangen naar vrede - in ons eigen leven, tussen mensen en in de wereld.

Je kunt eveneens de negen vieringen verspreiden over een langere tijd.

De vieringen zijn gezamenlijk of individueel te gebruiken. Er is ook een ‘mengvorm’ van individueel en gezamenlijk gebruik mogelijk: je kunt met leden van een gebedsgroep of andere groep afspreken dat elk lid van de groep thuis op een vast moment de noveen bidt: zo zijn de leden niet op dezelfde plaats maar wel in eenzelfde intentie en op eenzelfde tijd met elkaar verbonden.

De meditaties lenen zich ook goed voor een geloofsgesprek of een thematische bijeenkomst, of als gespreksstof onderweg bij wandelingen. Je kunt dan openen of afsluiten met een gebed.

Kortom, dit meditatieboekje is te allen tijde en op allerlei wijzen te gebruiken ter verdieping en verstilling.

Te koop
Bestel het boekje ’Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties’ in de webshop van de FB: franciscaansebeweging.nl/webshop. Vanaf 7 september kunnen de boekjes opgestuurd worden.  Prijs: € 4,50 voor 1 ex. Bij 5 of meer ex. € 4,00 per stuk.

webdesign: Artis.