Franciscanen gaan Utrecht verlaten

maandag 12 februari 2018

In het najaar van 2018 zullen de franciscanen Utrecht gaan verlaten. Het is de implicatie van een besluit dat het kapittel van de Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen besloten tot aankoop van het klooster van de minderbroeders kapucijnen in ’s-Hertogenbosch. De belangrijkste aanleiding daartoe was de wens van jonge broeders naar een huis met een kerk in een middelgrote stad, van waaruit activiteiten op het gebied van pastoraat en diaconaat zouden kunnen plaatsvinden.

Bij de nadere uitwerking van dit besluit behoort ook dat het provincialaat te Utrecht, Deken Roesstraat 13, verplaatst gaat worden naar de nieuwe vestiging in ’s-Hertogenbosch. De communiteit die nu woont in het klooster – momenteel nog bestaande uit vier broeders – zal daarmee worden opgeheven. Daarmee zullen de franciscanen Utrecht gaan verlaten.

In 1973 kochten de franciscanen het klooster van de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort. Deze zusters waren in het begin van de vorige eeuw (1901) door Deken Roes gevraagd het onderwijs te gaan verzorgen aan de net opgerichte parochiescholen.

Toen de franciscanen eind zestiger jaren van de vorige eeuw op zoek waren naar een meer centrale plaats in het land voor het provincialaat – tot dan toe in Weert – kwam het klooster aan de Deken Roesstraat in het vizier en werd tot aankoop van het pand overgegaan.

Sommigen van de broeders van de communiteit die er gingen wonen hadden functies bij het provincialaat: secretaris, econoom, missieprocurator, archivaris enz. Anderen vervulden pastorale taken op scholen of verleenden assistenties in parochies in Utrecht en omgeving.

Hieraan komt nu een einde. Het klooster gaat verkocht worden en de broeders die er dan nog zijn vertrekken naar andere communiteiten in het land.

webdesign: Artis.