Bericht van Generaal Kapittel 9 – Reflecteren, voorbereiden en inspiratie door de paus

maandag 12 juli 2021
Enkele broeders, waaronder Michael Perry, zitten op de treden van het podium in de vergaderzaal te reflecteren.

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

In de eerste week van het Generaal Kapittel zijn er elke dag bijeenkomsten geweest van kleinere groepen. De opdracht van deze groepen was om mee te werken aan de ontwikkeling van een visie op onze broederschap in de komende jaren in de geest van de titel van dit kapittel: ‘Vernieuwing van onze visie – Omarming van onze toekomst.’

Een visie in zeven thema’s
De rapporten, die we in de afgelopen week hebben besproken en de inleidingen van de twee gastsprekers konden we daarbij benutten als input. Iedere dag waren de gespreksleiders al bijeengekomen voor onderling overleg en op zaterdagmorgen hebben zij het materiaal verwerkt tot een basistekst, opgebouwd onder een zevental thema’s: Identiteit, Broederlijk leven, Vorming, Evangeliserende missie, Structuren, Broederlijke economie en Bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen.

Op maandagmorgen is deze basistekst in de kleinere groepen besproken, met de mogelijkheid om dingen aan te passen, weg te laten of aan te vullen. Later volgen afronding en vaststelling. 

Overleg tussen COTAF en Engelssprekende conferentie over kandidaten
Zaterdagnamiddag stond de eerste officiële voorbereiding op de keuze van de nieuwe minister generaal op het programma. Er was tijd ingeruimd op de agenda om per conferentie bijeen te komen om te spreken over kandidaten. Voorafgaande aan die bijeenkomst hadden wij als COTAF-conferentie in informeel overleg met de Engelssprekende Conferentie. We spraken over de kandidaten die wij elk vooraf al hadden ingebracht bij het secretariaat van het Generaal Kapittel. We spraken over criteria, over concrete personen en onze ervaringen daarmee. We kennen kandidaten soms maar heel beperkt en het is goed om wat meer achtergronden te kennen en concrete ervaringen te delen.

Drie rondes… of is een voldoende?
Op zaterdagmiddag was er een eerste proefstemming, om te zien welke broeders er in beeld zijn bij de kapittelleden. Vanmiddag, maandag, is er een tweede proefstemming. En morgenochtend is de definitieve stemming, vanaf 10.30 uur. Er zijn drie rondes voorzien in het programma, maar het zou ook in de eerste ronde al duidelijk kunnen zijn.

Een jood geïnspireerd door paus Franciscus
Op zaterdagavond was er gelegenheid om naar de documentairefilm ‘Francesco’ te kijken in aanwezigheid van de maker Jewgeni Afinejewski. Hij is jood, geboren in Rusland, eerst geëmigreerd naar Israël en nu al langere tijd woonachtig in Los Angeles in de Verenigde Staten.

Nadat hij eerder documentairefilms had gemaakt over de strijd in Oekraïne en in Syrië was hij zeer ontmoedigd geraakt. Een lichtpunt voor hem was paus Franciscus, met name door de wijze waarop hij in een wereld vol geweld, uitputting van de aarde en onverschilligheid ten opzichte van de armen, de noden ziet, waarin mensen en de hele aarde verkeren. En vooral hoe hij daar aandacht voor vraagt, vaak heel concreet door naar de plekken toe te gaan, waar die dingen gebeuren. En hoe hij probeert om bruggen te slaan, mensen en groepen te verbinden.

Een inkijkje in het handelen van paus Franciscus
De filmmaker is een goede bekende geworden van minister generaal Michael Perry, die heeft meegewerkt bij de totstandkoming van de documentaire. Een heel indrukwekkend document van bijna twee uur, dat een bijzonder inkijk geeft in het handelen van paus Franciscus, de achtergronden en beweegredenen én de betekenis en doorwerking ervan voor de mensen te midden waarvan hij zich begeeft.

Zondag was een rustdag
Zondag was een rustdag. We mochten het terrein niet af. Maar omdat er een flink bebost terrein rondom dit centrum ligt, was er goede gelegenheid om te bewegen. Zelf merkte ik hoe moe ik was en ik heb me een flinke siësta gegund. ’s Avonds was de finale van het Europees kampioenschap op groot beeld in de aula te zien. Ik heb de afloop niet gezien, maar wel gehoord: er was het nodige vuurwerk en getoeter. En aan de middagtafel trakteerde de Italiaanse conferentie op ijs en, als goede verliezers, de Engelssprekende conferentie op een drankje.

Vrede en alle goeds uit Rome,

 

Theo van Adrichem. \

Foto's: https://ofmcapgen2021.org en Theo van Adrichem

De voorbidder op de zaterdag
Enkele broeders, waaronder Michael Perry, zitten op de treden van het podium in de vergaderzaal te reflecteren. In de zaal zitten enkele broeders.
De locatie vanuit de lucht
De voorgangers in de Eucharistieviering
De lector (1) in de liturgie
Een broeder op de gitaar
De lector (2) in de liturgie
Broeders kijken naar de documentaire over de paus.
Samen de EK-finale kijken
Een bospad rond de vergaderlocatie
Vanaf een parkeerplaats is achter de bomen de vergaderlocatie zichtbaar.
De vergaderlocatie van onder de bomen. Op de voorgrond is een palmboom zichtbaar.
webdesign: Artis.