Priesterwijding br. Jan ter Maat ofm

dinsdag 6 april 2021

Op zondag 11 april zal Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van
’s-Hertogenbosch, broeder Jan ter Maat door handoplegging en gebed tot priester wijden. De wijding vindt om 15.00 uur plaats tijdens de eucharistieviering in de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano. Alleen genodigden kunnen de viering in de kerk bijwonen.

De viering zal live te volgen zijn via deze pagina op de website van het Stadsklooster San Damiano en is te zien via deze ‘link’ Ook is de viering na afloop terug te kijken via dezelfde link. Op dezelfde pagina is ook het liturgieboekje te downloaden.

Tijdens de viering zal er gecollecteerd worden voor een project in India. Br. Jan vertelt hierover:

Collecteproject
‘In 2017 heb ik mijn medebroeders in India bezocht en mocht ik drie maanden met hen meeleven. Ik bezocht onder andere de miljoenenstad Chennai (Madras). Daar hebben de franciscanen een parochie in het stadsdeel Madhavaram. Het is een bloeiende parochie, met veel jeugd, maar met voornamelijk arme parochianen.
De broeders willen een jongerencentrum opzetten dat de jeugd in en om de parochie in staat stelt uit te groeien tot zelfbewuste volwassenen. Een belangrijk doel dat de broeders willen bereiken is dat deze jonge mensen ontdekken dat leven méér is dan overleven. Zo zal er een kleine bibliotheek komen, zullen er activiteiten georganiseerd worden die bewust maken van de ecologische verantwoordelijkheid van mensen en wordt het een plek waar jongeren hun talenten ontdekken en inzetten voor de mensen om hen heen.
Om dit centrum op te zetten is slechts € 7.500,- nodig. Ik hoop dat er bij gelegenheid van mijn priesterwijding daarvan al een mooi deel kan worden ingezameld.’
Een bijdrage kun je overmaken op bankrekening: NL52 SNSB 0946 7530 75 t.n.v. Sint Franciscus Stichting o.v.v. ‘priesterwijding broeder Jan’.

 

webdesign: Artis.