Bericht van Generaal Kapittel 7 – cijfers: intensief, maar ook verfrissend en boeiend

donderdag 8 juli 2021
Theo van Adrichem stelt een vraag aan de spreker.

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

We beginnen onze werkdagen om 7.00 uur met een combinatie van ochtendgebed en eucharistieviering. Dat gebeurt steeds in drie taalgroepen, ieder in een eigen kapel. Die kapellen grenzen echter aan elkaar. Dat betekent dat we goed kunnen volgen hoever de anderen zijn. Met name wanneer er gezongen wordt met begeleiding van gitaar of orgel dan zetelt de Heer echt op tronen van gezang. Ik moet daarbij denken aan verhalen van medebroeder-huisgenoot Gerard van Buul over de H. Grafkerk in Jeruzalem. Die heeft een aantal kapellen, waar allerlei christelijke tradities soms ook gelijktijdig vieringen houden en waarbij horen en zien vergaan. Zo ernstig is het hier gelukkig niet.

Verfrissend praten over cijfers
Aan het begin van de ochtendbijeenkomst wordt de laatst aangekomen deelnemer verwelkomd. Nu zijn we dus compleet. Op de agenda staan de financiën. Het zal dus over cijfers gaan. Maar de huidige econoom John Puodziunas, een Amerikaan met Litouwse wortels, laat de cijfers nog even voor wat ze zijn en begint met een inleiding die echt verfrissend is. Voor mij niet helemaal nieuw, omdat ik hem eerder over de financiën heb horen spreken tijdens een Ordesraad in 2018 in Nairobi. Maar ik luister nu weer graag naar hem.

Ik laat jullie even meegenieten: ‘Ieder rapport van een econoom bevat cijfers. Die zullen jullie ook zeker te zien krijgen in de vorm van staatjes en grafieken. Maar ik begin met iets te vertellen over de specifieke omgeving waarbinnen ik als ordeseconoom werkzaam ben. Het economisch systeem waarbinnen ik hier werk, is bedoeld om op een effectieve manier de algehele missie van het Generaal Bestuur te ondersteunen, een systeem dat gebouwd is op duidelijk voorgegeven waarden. Waarden die algemeen menselijk zijn, christelijk en franciscaans. Die waarden omvatten het volgende: de basisgedachte dat alles ons gegeven is, transparantie, verantwoording, rechtvaardigheid, eenvoud, een werkethiek, opoffering, relatie.’

Een geweldige financiële crisis
Hij geeft met sprekende voorbeelden aan hoe die verschillende waarden de manier van werken bepalen. Je merkt aan alles dat hij met grote gedrevenheid zijn werk verricht, gedrevenheid om volgens de genoemde waarden te werken.

Bij zijn aantreden, zes jaar geleden, zat de orde juist in een geweldige financiële crisis. Nu, zes jaar later, is onder zijn leiding, maar met medewerking van velen binnen en ook buiten de broederschap die crisis bijna geheel overwonnen. Ook onze huidige economisch adviseur, Wilmer Smeenk, heeft daar een rol in gespeeld en hij zit nog steeds een ondersteunende commissie met enkele externe deskundigen voor.

Op dit kapittel ligt een aantal voorstellen op tafel om een herhaling van een dergelijke crisis te voorkomen en voor het organiseren van de financiën in de toekomst.

Prognoses van het aantal broeders
John Puodziunas geeft na de bespreking van de financiën de verwachtingen van het aantal broeders tot 2030. Dat doet hij op basis van een aantal factoren waar hij rekening mee moet houden, zoals de levensverwachting van broeders en het aantal intredes. Hij heeft die aantallen berekend voor de hele orde en per regio. Ja zelfs voor alle provincies en custodieën apart. Dat krijgen we uitgereikt. Hij vertelt dat maken van dergelijke prognoses zijn eigenlijke opleiding en werk was, voordat hij intrad. Hij heeft gewerkt bij een ziektekostenverzekering.

Het was al bij al een intensieve ochtend. Maar ik voelde dat pas toen we na afloop de zaal uitgingen. Want de tijdens de presentatie en het beantwoordden van vragen bleef zijn verhaal boeien.

In gesprek over Papua…
Na middag had ik met Gabriël Ngga afgesproken, de provinciaal van Papua. Daar hebben heel wat Nederlandse broeders geleefd en gewerkt. Nico Dister is nog de enig overgeblevene. De broederschap groeit er gestaag.

De laatste jaren zijn de spanningen in het land regelmatig opgelaaid. De oorspronkelijke bevolking ervaart de druk van Indonesië, die al lange tijd door middel van migratie vanuit andere delen van Indonesië de samenstelling van de bevolking beïnvloedt ten nadele van de Papua’s. De opvallende aanwezigheid van het leger wakkert de spanningen aan. Door corona is dat het laatste jaar wat rustiger. Het is fijn om elkaar hier voor het eerst te ontmoeten. Tot nu toe verliep het contact via email.

… en over Japan.
Verschillende keren heb ik deze dagen ook gesproken met Paul Miki, provinciaal van Japan. De provincie waar medebroeder Harry Horstink woont en leeft. Paul Miki vertelt over de inzet van Harry voor de gedachtenisplek van de Martelaren van Japan, daartoe mede gestimuleerd omdat er onder de martelaren een zestal franciscanen waren en ook leden van de orde van de franciscaanse seculieren. De naam van de provinciaal, Paul Miki, is overigens de naam van een van de drie jezuïeten onder de martelaren van Japan. Het past wel bij deze tijd waarin een jezuïet, die paus wordt, de naam Franciscus kiest.

Vrede en alle goeds,

Theo van Adrichem.

Foto's: https://ofmcapgen2021.org

 

Broeder John Puodziunas (generaal-econoom) spreekt de broeders toe.
Broeder John Puodziunas (generaal-econoom) spreekt de broeders toe.
Br. Francesco Patton, custos van het Heilig Land, stelt een vraag via de interruptiemicrofoon.
Br. Michel Laloux, de minister-provinciaal van Frankrijk en Wallonië, stelt een vraag via de interruptiemicrofoon.
webdesign: Artis.