Maatregelen coronavirus kloosterkerken minderbroeders - Update 24/03

woensdag 18 maart 2020

Vanaf dit moment zijn in verband met de uitbraak van het coronavirus strenge richtlijnen van kracht, die zijn opgesteld door het RIVM. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben passende maatregelen getroffen. Wij sluiten ons aan bij door de bisschoppen de gestelde beperkingen. Dit geldt vooral voor onze (grote) kloosterkerken in 's-Hertogenbosch, Megen en Weert. Al deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 1 juni.
Update 24 maart

De bisschoppen hebben de maatregelen op 24 maart, naar aanleiding van de verscherpte regels van de overheid, verlengd tot en met Tweede Pinksterdag (1 juni). Dit geldt nu ook voor alle doordeweekse vieringen in de Goede Week. Stadsklooster San Damiano en de gemeenschap in Megen nemen dit besluit over.

Onze kerken zijn open voor persoonlijk gebed. Wij drukken iedereen daarbij wel op het hart: voelt u zich niet 100% goed, blijf dan thuis.

Broeders die werkzaam zijn in een parochie nemen in deze parochies zelf de maatregelen die zij passend vinden.

De gemeenschap in 's-Hertogenbosch laat verder weten dat:

  • Er GEEN biechtgelegenheid op dinsdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur is.
  • De kerk vrij toegankelijk is voor gebed op zondag van 10.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
     

Wij bidden mee met het door de bisschoppen verspreide gebed en delen hun oproep en bevelen aan dit gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

De minderbroeders franciscanen

webdesign: Artis.