Bericht van het Generaal Kapittel 11 – definitoren, collega-ministers-generaal, maar geen paus…

vrijdag 16 juli 2021
Br. John Wong (nieuwe generaal-defenitor voor Azië/Oceania), br. Cesare Vaiani (nieuwe generaal-defenitor voor Spanje, Portugal, Italië en Albanië) en br. César Külkamp (een van de twee nieuwe generaal-defenitoren voor Latijnss-Amerika) leggen de eed af

Van 3 tot 18 juli wordt in Rome het Generaal Kapittel van onze orde gehouden. Op dit kapittel wordt een nieuw wereldbestuur voor de minderbroeders franciscanen gekozen en worden internationale beleidslijnen uitgezet. Namens de Vlaamse en Nederlandse broeders is minister-provinciaal Theo van Adrichem op het kapittel. Hij doet verslag.

Op woensdagavond was er een mogelijkheid om het museum van de Kapucijnen te bezoeken, dat in een vleugel van het Instituut is ondergebracht. Enkele jaren geleden hebben de Nederlandse kapucijnen een grote bijdrage geleverd met gebruiksvoorwerpen, meubilair, afbeeldingen en kerkelijke attributen. Voor een deel waren die ondergebracht in de kelders van het klooster in ’s-Hertogenbosch. Nu is deze inbreng een substantieel onderdeel van het museum. Verder is er onder andere een rijke schat aan zeer oude etsen, waarbij van een flink aantal de originele koperen platen nog aanwezig zijn.

 

Acht nieuwe definitoren
Donderdagmorgen hebben we de acht generale definitoren gekozen. Dat gebeurde in 8 ronden en het tellen van de stemmen nam dan ook veel tijd in beslag. Sommigen volgden dat op de voet in de aula, maar je mocht tijdens het tellen de aula gelukkig ook verlaten. Alle gekozen definitoren zijn nieuw.

Albert Schmucki namens de COTAF
Als COTAF (de conferentie van provincies ‘over de Alpen’, waar Nederland en Vlaanderen bij horen) zijn we blij dat Albert Schmucki is gekozen. Hij hoort tot de custodie van Zwitserland, werkt al vele jaren in Rome op het spiritualiteitscentrum van het Antonianum. Een aantal van ons kent hem nog van de tijd dat hij voor onze conferentie secretaris voor vorming en studie was. Een broeder met grote kwaliteiten, toegankelijk, toegewijd én hij spreekt de nodige talen, wat in onze conferentie geen luxe is. Vrijdagmiddag komt hij naar ons kapittel toe.

Dank aan de tweede kandidaat… de boodschap werd gehoord
Onze tweede kandidaat, Szabolcs Urban, is heel blij dat hij in Transsylvanië/Roemenië kan blijven. Ik heb hem namens de conferentie wel van harte bedankt, dat hij zich eind maart  beschikbaar had gesteld, toen we te horen kregen dat we écht twee kandidaten moesten voordragen. Hij bewees ons toen een zeer broederlijke dienst door in te stemmen met een tweede plaats op onze lijst. Die boodschap heb ik duidelijk inbracht in het kapittel, maar uit de geschiedenis weten we dat zoiets niet altijd opgevolgd wordt. Deze keer gelukkig wel.

Ook een lekenbroeder in het bestuur, gelukkig
Vanuit Latijns-Amerika is Joaquin Echeverry gekozen. Heel capabel, zo werd er bij zijn presentatie bij verteld én hij is lekenbroeder. In gesprekken over onze identiteit is er veel gesproken over het feit dat wij een wereldwijde broederschap zijn, met broeders-priester en broeders-leken. De gelijkwaardigheid wordt herhaaldelijk benadrukt, maar de praktijk in een flink aantal landen is anders. Ik vind het heel goed dat er ook een lekenbroeder in het nieuwe bestuur zit.

Bezoek aan de Sint Jan van Lateranen
Donderdag zijn we op het einde van de middag met een aantal bussen naar de Sint Jan van Lateranen gegaan. Een bijzondere kerk in de geschiedenis van onze orde, waar Franciscus zich in 1209 met de eerste broeders presenteerde aan de paus en om goedkeuring vroeg voor onze levenswijze. Het was bijzonder om nu met het nieuwe generale bestuur naar deze plek te gaan. Hopelijk dat we vandaar iets van de spirit van die eerste broeders meenemen. Na afloop van het gebed werden er volop foto’s gemaakt met de broeders van verschillende conferenties met de nieuwe minister generaal in hun midden.

Na afloop was er door de broeders van de communiteit van de Sint Jan van Lateranen een lopend buffet georganiseerd op het grote binnenterrein van kerk en klooster. Een bijzonder omgeving. Al direct bij aankomst trof ik twee bekenden: de broeders Victor John (Pakistan) en Philippe Schillings (lange tijd tolk en vertaler van het generalaat) en nu beiden biechtvader in de Sint Jan. Na afloop van het kapittel zal ik twee dagen in deze communiteit verblijven voordat ik dinsdagavond de nachttrein neem vanuit Rome richting Nederland.

Broeders en drugskartels
Ik zat bij het buffet aan tafel met enkele broeders uit Latijns-Amerika. In een aantal landen is de situatie zeer gewelddadig, onder andere door drugskartels, waarin vaak ook overheidspersonen betrokken zijn. Landen als Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Mexico. Broeders zelf worden doorgaans niet direct bedreigd, maar zij delen in de miserabele omstandigheden van de vele armen en proberen hen zo goeds als mogelijk nabij te zijn en te ondersteunen. Het is vooral overleven, met weinig perspectief.

Afsluitende teksten en statuten aanpassen
Deze dagen zijn we bezig met een afsluitende tekst en een aantal oriëntaties en aanbevelingen voor het nieuwe bestuur. De vruchten van ons overleg in de voorafgaande tijd. Hoewel herhaaldelijk  wordt aangedrongen om zich te beperken in hoeveelheid tekst en aantal aanbevelingen, ligt de neiging tot méér voortdurend op de loer.

Het kapittel is ook het moment om statuten toe te voegen of aan te passen. Door de ervaringen in deze coronatijd is het voortaan toegestaan om in urgente situaties als bestuur besluiten te nemen via digitale media, met enkele uitzonderingen zoals stemmen over personen.

Collega-ministers-generaal op bezoek
Op het eind van deze morgen sloten de ministers generaal van kapucijnen, conventuelen, reguliere derde orde, orde van de franciscaanse seculieren en een vertegenwoordigster van de vrouwelijke zustercongregaties zich bij ons aan. Over en weer waren er aardige woorden om de goede relaties te onderschrijven tot nu, en om een opmaat te maken voor de voortgang daarvan met ons nieuwe bestuur.

Tibor Kauser ofs
Daarna sloten de gasten aan bij het middagmaal. Op weg naar de eetzaal zag de generale minister van de OFS (Tibor Kauser) mijn naambordje en sprak mij aan. Het was mooi om even contact hebben, omdat hij goede contacten heeft met leden van de  Nederlandse OFS en omdat hij in dat verband mijn naam heeft horen noemen. Een hartelijke en inspirerende persoon.
Niet naar de paus…

Aan het begin van de morgen kwam het bericht dat ons bezoek aan de paus morgen niet door kan gaan, omdat hij nog niet voldoende hersteld is van de medische behandeling van onlangs. We mogen wel een persoonlijke groet tegemoet zien. Jammer, maar het is natuurlijk belangrijker dat hij voldoende rust neemt en goed herstelt. Later zal hij het nieuwe generale bestuur een keer ontvangen.

Vrede en alle goeds,

Theo van Adrichem.

Foto's: https://ofmcapgen2021.org

De zeven stemboxen voor de acht definitoren staan al klaar.
De minister-generaal neemt de eed van de generale-definitoren af.
De drie aanwezige nieuwe generaal-definitoren leggen de eed af.
Het nieuwe generale bestuur
Br. Cesare Vaiani wordt gefeliciteerd.
De minister-provinciaals van Azië en Oceanië met hun nieuwe generaal-defenitor in het midden.
De absis van de Sint Jan van Lateranen
De broeders in de Sint Jan van Lateranen kijken achterom.
De broeders bidden de Vespers in de Sint Jan van Lateranen.
Br. Isauro Covili (de nieuwe vicaris-generaal) leidt het gebed.
Br. Massimo Fusarelli (de nieuwe minister-generaal) zit voor de andere broeders.
Het buffet op de binnenplaats van de communiteit bij de Sint Jan van Lateranen staat klaar.
De broeders eten op de binnenplaats van de communiteit bij de Sint Jan van Lateranen, foto vanuit vogelperspectief.
webdesign: Artis.