'Onder de mensen'

zaterdag 4 juni 2016

De afgelopen jaren is er in Nederland een groeiende belangstelling om in te treden bij de franciscanen. Vorig jaar legden vier nieuwe broeders hun tijdelijke geloften af. Momenteel zijn er enkele jonge mannen die erover denken om franciscaan te worden en als 'postulant' meeleven in communiteiten. Deze rubriek laat geïnteresseerden en nieuwe broeders aan het woord. Hoe beleven zij de 'ingroei' in de orde? Wat is hun toekomstperspectief? Een derde bijdrage komt van Jan ter Maat. Hij legde vorig jaar augustus zijn tijdelijke geloften af en woont in de communiteit van de franciscanen in Amsterdam. Foto: Jan ter Maat tijdens een wake van de Franciscaanse Vredeswacht bij het detentiecentrum Schiphol voor migranten zonder verblijfsvergunning.

Voordat ik franciscaan werd, heb ik tien jaar gewerkt als verpleegkundige in de psychiatrie. Na mijn noviciaat ben ik opnieuw in de zorg aan het werk gegaan. Ik werk in Amsterdam in een woonvoorziening voor meervoudig complex verstandelijk gehandicapte jongeren. Dat is een deeltijdjob. Daarnaast doe ik een deeltijdstudie theologie aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht.

Naaste 
Beide, werk en studie, zijn belangrijk voor mij: ik ben niet (meer) iemand die dagen achtereen in de boeken kan zitten. Ik heb het nodig om met mensen bezig te zijn, mensen nabij te zijn: dat is een belangrijk ingrediënt van mijn leven. Heel aansprekend voor mij daarbij is het verhaal van de ontmoeting van Franciscus en de melaatse. Als ik me een voorstelling maak van wat daar gebeurde, dan denk ik dat Franciscus plotseling tot het besef kwam dat hij geen melaatse tegenover zich had staan, maar een mens zoals hij! God heeft ons allemaal geschapen als gelijken en daarom probeer ik de jongeren met wie ik werk natuurlijk de hulp te geven die ze nodig hebben, maar toch ook als naaste te beschouwen, als gelijke, en ze op ooghoogte te ontmoeten.
 
Delen 
De studie, waarmee ik in september ben begonnen, heeft voor mij allereerst vooral een functie in mijn persoonlijke vorming. Het is een grote kans om diepgaand op mijn geloof in te gaan, erover te leren en het te bevragen. De voorbije maanden merk ik aan mezelf dat ik het steeds meer ga zien als voorbereiding op toekomstige taken en functies, bijvoorbeeld als pastor. Hoe het ook wordt, het onder de mensen zijn is voor mijzelf als franciscaan in elke functie of taak essentieel. Onder de mensen: dat is de plaats waar ik de Liefde van God, die ik ervaar en in zoveel kleine dingen in mijn leven meen te ontwaren, kan delen. Natuurlijk hoef je daarvoor geen franciscaan te zijn, maar het helpt mij om te beseffen dat ik broeders heb, die hetzelfde doen, vanuit een gelijke inspiratie en vanuit een beproefde traditie. En het bemoedigt me, dat er nu in ons land meer jonge vrouwen en mannen zijn die zich door God geroepen voelen om deze franciscaanse weg met anderen te gaan.
 
Jan ter Maat ofm
 
Verschenen in Franciscanen.nl, mei/juni 2016.

webdesign: Artis.