'Bidden en studeren'

woensdag 28 september 2016

De afgelopen jaren is er in Nederland een groeiende belangstelling om in te treden bij de franciscanen. Vorig jaar legden vier nieuwe broeders hun tijdelijke geloften af. Begin september startten twee broeders met hun noviciaat. Deze rubriek laat geïnteresseerden en nieuwe broeders aan het woord. Hoe beleven zij de 'ingroei' in de orde? Wat is hun toekomstperspectief? Een vijfde bijdrage komt van Joachim Oude Vrielink. Hij legde vorig jaar augustus zijn tijdelijke geloften af en woont in de communiteit van de franciscanen in Amsterdam (foto: Joachim Oude Vrielink bij de ingang van de communiteit in Amsterdam).

Twee jaar ben ik nu minderbroeder. Twee jaren waarin ik nu intensiever bezig ben om het evangelie van Jezus Christus na te volgen. De franciscaanse orde biedt een wijze van navolgen die bij mij past. Ik hoef het namelijk niet alleen te doen, maar mag wel mijn eigen weg vinden. Ik sta in een traditie en in een wereldwijd netwerk waarin ik gehoord word en waarin ik mij uitgedaagd weet.

Roeping 
In plaats van door te gaan met mijn werk als onderzoeksanalist in een laboratorium voor fundamenteel biomedisch onderzoek, mag ik voltijd theologie studeren aan de Tilburg University. Mijn ogenschijnlijk chaotische labtafel heb ik verruild voor een bureau met laptop, met daarnaast een boekenkast. Een groot deel van mijn leven bestaat nu uit 'nutteloze dingen' die van grote waarde zijn: bidden en studeren. Over vijf jaar hoop ik klaar te zijn met mijn studie. Het is nu te vroeg om te zeggen wat ik dan zal doen, maar ik weet wel waar mijn interesses zijn. Mijn roeping betekent voor mij dat ik de mensen, de kerk en God wil dienen. Mijn verlangen is om als priester de mensen dichter bij God te brengen.
 
Kostbare momenten 
De communiteit als gemeenschap is een essentieel onderdeel. Het gezamenlijke gebed richt ons telkenmale op God. Door het delen van dagdagelijkse ervaringen houden we elkaar verbonden met de maatschappij en worden wij uitgenodigd om uitgezonden te worden met onze persoonlijke kwaliteiten. Op deze manier zie ik 'consecratio', 'communio' en 'missio' continu in werking. Onze maatschappij poogt alles objectief en financieel uit te drukken, maar met veel zaken gaat dat niet. Mijn bidden en studeren levert de economie geen cent op en wie kan mij vertellen hoeveel zoiets waard is? Uiteindelijk kunnen de vruchten van mijn studie en mijn gebed mij wel in staat stellen om mensen op belangrijke momenten bij te staan. En ook nu, als ik onderweg ben en aangesproken word, merk ik regelmatig dat alleen al mijn religieuze aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Dat moedigt mij aan. En het zijn kostbare momenten, vaak schiet ik niet eens te hulp, maar geef ik alleen getuigenis. Bovendien helpt de franciscaanse traditie mij en moedigt zij mij aan; want dikwijls worden goede ervaringen over oude broeders uitgesproken. Franciscus was in staat om met gepaste eerbied de gekruisigde Christus in zijn naaktheid en lijden als broeder te ontmoeten. Het evangelie doet een appèl op mij om, net als Franciscus, alle mensen als broeder en zuster tegemoet te treden.
 
Joachim Oude Vrielink ofm
 
Verschenen in Franciscanen.nl, september/oktober 2016.

webdesign: Artis.