Tijdelijke professies

zondag 30 augustus 2015

Op 29 augustus hebben Hans-Peter Bartels, Jan ter Maat en Joachim Oude Vrielink in de handen van minister provinciaal Rob Hoogenboom hun tijdelijke geloften afgelegd. Dat gebeurde in de kloosterkerk van de franciscanen in het Duitse Rheda-Wiedenbrück (foto: de drie geprofesten, v.l.n.r.: Jan ter Maat, Joachim Oude Vrielink en Hans-Peter Bartels). Vanaf september vorig jaar volgden zij hier hun noviciaat, samen met een novice van de Duitse provincie. Hoe kijken zij terug op deze periode en wat zijn hun verwachtingen?

Hans-Peter Bartels: "Het noviciaat was een stap uit het 'normale' leven. Hierdoor kon ik er van afstand naar kijken: een groot geschenk, waardoor ik kon groeien. Wat de franciscaanse spiritualiteit betreft, is vooral mijn kijk op het internationale én brede karakter ervan zeer verdiept. Natuurlijk door het noviciaat in Duitsland, maar ook door gesprekken met franciscanen, franciscanessen, clarissen en met broeder Wim Pot als geestelijk assistent van de Orde van Franciscaanse Seculieren. Het voelt goed om bij deze zeer diverse familie te horen die, door Franciscus en Clara geïnspireerd, Jezus wil navolgen. Nu ga ik de opleiding 'Journalistiek en nieuwe media' volgen. Die kennis ga ik inzetten voor de Everardusstichting, de Hof van Lof, de museumwereld (mijn oude werkveld) en, in de toekomst, voor de provincie. Verder ga ik me naast broeder Loek Bosch in Megen bezighouden met gastenwerk."
 
Jan ter Maat: "Het noviciaat is voor mij een jaar geweest van ontdekken wat belangrijk is in mijn leven. Dat heb ik ontdekt door te beseffen welke 'ingrediënten' uit mijn leven ik tot nu toe het meest mis en die dus voor mijn leven wezenlijk zijn, maar ook door de nieuwe input in dit jaar. Ik ben me er meer bewust van geworden wat het betekent dat Christus zich niet heeft vastgeklampt aan het 'aan God gelijk zijn', maar mens geworden is en dat dit als consequentie moet hebben dat ik als franciscaan ook steeds moet proberen niet in hiërarchie, maar in termen van gelijkwaardigheid te denken. Een andere ontdekking is dat ik in de stilte mijn relatie met God kan verstevigen. Mijn ontdekkingstocht zet ik voort in de communiteit in Amsterdam, van waaruit ik in deeltijd theologie ga studeren en ook weer mijn oude beroep van verpleegkundige oppak."
 
Joachim Oude Vrielink: "In de eerste maanden heb ik een uitgebreider palet gekregen om mijn roeping te duiden. Hierin werd onder andere onderscheid gemaakt tussen de drie geloften (armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) en de drie wijzen waarop religieuze mensen zich manifesteren (in gemeenschap, in wijding en in missie). De bedevaart naar Assisi heeft mij duidelijk gemaakt dat ik de visie van Franciscus op God en de wereld verkondigen wil. Werkweken met andere religieuzen waren erg inspirerend. Inhoudelijk heb ik hier veel geleerd. En de leuke ontmoetingen waren ook een bevestiging dat ik in de juiste orde ingetreden ben. Vanaf september zal ik in Utrecht theologie gaan studeren aan een vestiging van Tilburg University. Ik ga er vanuit dat daarmee mijn tijd goed gevuld is. Ik krijg natuurlijk taken in de communiteit van Amsterdam waar ik ga wonen. In mijn vrije tijd houd ik de 'Lofzang Gods' gaande (Gregoriaans) en wil ik doorgaan met mijn orgellessen."
 
Ton Peters ofm
 
Verschijnt ook in Franciscanen.nl, september/oktober.

webdesign: Artis.