Gratis honderd 'Groene Bijbels' voor franciscanen

maandag 3 juli 2017

De Nederlandse franciscanen hebben vandaag gratis honderd exemplaren gekregen van de 'Groene Bijbel'. Provinciaal Rob Hoogenboom nam ze in Utrecht in ontvangst van Sybout van der Meer, bestuursvoorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), dat verantwoordelijk is voor deze bijzondere uitgave. Enkele dagen na de presentatie bleek dat voor het drukken van de in totaal 7500 Groene Bijbels geen gerecycled papier van 100.000 oude bijbels was gebruikt, zoals met de producent was afgesproken. Daarop werden de bijbels uit de handel gehaald. Geïnteresseerden konden zich aanmelden en kregen het boekwerk tegen verzendkosten toegestuurd. Ook werd besloten de bijbels gratis beschikbaar te stellen aan christelijke 'groene' organisaties, waaronder de franciscanen (foto: v.l.n.r. Wilma van de Veen, NBG-regio-coördinator, Rob Hoogenboom en Sybout van der Meer).

 

De overhandiging van de bijbels vond plaats op het provincialaat van de franciscanen in Utrecht. Sybout van de Meer liet weten blij te zijn de Groene Bijbel aan de franciscanen te kunnen geven. Hij wees erop dat hun stichter en inspirator Franciscus immers een tot de verbeelding sprekend 'groen' imago heeft. Vice-provinciaal Theo van Adrichem sprak een kort dankwoord. Hij wees op de groeiende aandacht voor het milieu en het verschijnen van de encycliek Laudato si'  van paus Franciscus "over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, onze zuster moeder aarde", zo vatte hij samen. "Met name in het tweede hoofdstuk verwijst de paus naar de wijsheid van de bijbelse verhalen die richting geven aan onze omgang met de schepping, ook in onze dagen." De schenking van de Groene Bijbels beschouwt hij "als een teken van erkenning dat 'groen' ons past, maar wellicht is deze gift ook bedoeld als een stimulans om op dat groene spoor verder te gaan en anderen daarbij te betrekken. Zo reiken we elkaar de hand, tot meerdere lof en eer van God en zijn schepping."

De Groene Bijbel is een speciale editie van de Nieuwe Bijbelvertaling, waarbij teksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd zijn. Ook bevat de uitgave natuurfoto's, verdiepende artikelen over duurzaamheid en portretten van christenen die zich vanuit hun geloof inzetten voor de schepping. Een van hen is de franciscaan Guy Dilweg, initiatiefnemer van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. "De aarde zorgt voor ons en wij voor haar", benadrukt hij in zijn bijdrage. "Dat geeft een enorme ervaring van verbondenheid, van wederkerigheid. Wij staan er niet boven, wij zijn erín. We mogen nooit denken dat de aarde van ons is." 

webdesign: Artis.