600 jaar Commissariaten van het heilige land: ambassadeurs van het land van Jezus

vrijdag 5 maart 2021
De Bulle ''His quae pro ecclesiasticarum" werd getoond bij de officiële herdenking in de Verrijzeniskerk te Jeruzalem.

Het is 600 jaar geleden dat paus Martinus V de pauselijke bulle "His quae pro ecclesiasticarum" ("Die worden beschouwd als de kerkelijke wetenschappen") uitvaardigde. Met deze bulle gaf hij de taak namens de Katholieke kerk de christelijke heiligdommen in het Heilig Land te beschermen een extra dimensie. Deze taak lag al sinds 1328 in de handen van de minderbroeders. Om deze taak goed uit te voeren hebben de franciscanen er een provincie met een speciale status (genaamd Custodie van het Heilig Land).

Met deze bulle stichtte de paus in elke van franciscaanse ordesprovincies een commissariaat van het Heilig Land. Doel van deze commissariaten is tot op de dag van vandaag de interesse en de aandacht voor het Heilig Land onder katholieken in hun provincies te stimuleren en waar mogelijk geld ook in te zamelen. Deze bulle is dus te beschouwen als de geboorteakte van deze commissariaten van het Heilige Land.

Eerst leken, later broeders
De broeders delegeerde deze taak aanvankelijk aan leken; ondermeer omdat de broeders in die tijd zelf nog geen geld mochten aanraken. Zo ontstond de rol van de procureur, de voorloper van de huidige commissaris. Door de eeuwen heen werden deze leken door de orde, maar met pauselijke steun, geleidelijk door broeders vervangen. Zo ontstonden de 67 'commissariaten van het Heilig Land' zoals de orde die nu kent. De lokale minister-provinciaal stelt de commissaris aan na overleg met de Custos (de overste) van het Heilige Land. De centrale taak van de commissariaten is een brug vormen tussen de missie van de Custodie het Heilige Land en de plaatselijke kerken. In onze provincie vormen de broeders Wim Pot en Gerard van Buul als de commissaris respectievelijk de vicecommissaris samen het commissariaat van het Heilig Land.

Brief van de paus
Ter ere van deze verjaardag schreef paus Franciscus begin februari een handgeschreven brief aan de Custos van het Heilig Land, Br. Francesco Patton. Deze brief is daarna verspreid onder de commissariaten. Hij luidt in verkorte vorm:

Beste broeder,

Op 14 februari is het 600 jaar geleden dat paus Martin V de commissariaten van het Heilige Land heeft opgericht. Na al die eeuwen is de missie van de commissariaten nog steeds relevant: het ondersteunen, promoten en ontwikkelen van de missie van de Custodie van het Heilige Land, door een netwerk van kerkelijke, spirituele en liefdadigheidsrelaties mogelijk maken met als middelpunt het land waar Jezus leefde.

Ik steun en zegen deze gewaardeerde dienst en ik hoop dat het in toenemende mate een zaadje van broederschap kan zijn. Ik zegen u allen vanuit mijn hart en vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden.

Broederlijk,

Franciscus

De complete brief is te vinden op de website van de Custodie van het H. Land: custodia.org. Dit artikel is gebaseerd op een bericht van Giovanni Malaspina, medewerker communicatie van de Custodie van het Heilg Land.

Foto: ©Christian Media Centre van de Custodie van het Heilig Land

webdesign: Artis.