Geen vrede zonder eerbied voor de schepping

vrijdag 28 november 2014

'Als u de vrede wilt bevorderen, bescherm dan de schepping'. Zo luidde de titel van de boodschap van Benedictus XVI voor de viering van Wereldvredesdag op 1 januari 2010. Wat heeft de aandacht voor de vrede met zorg voor de natuur te maken? "Het lijkt een merkwaardige vraag, maar het antwoord is simpel", aldus Roland Putman ofm. Foto: Franciscaanse Vredeswacht: stille wake voor vrede, Keulen, 21 mei 2014; gehurkt in pij: Roland Putman.

Overal waar de natuur geweld wordt aangedaan, heeft dat gevolgen voor ons mensen zelf. De mens is een onderdeel van de natuur: het is onze leefwereld. In een wijk met veel beton is dat minder zichtbaar dan in de natuur van derdewereldlanden. Maar de grondstoffen waarmee onze steden zijn gebouwd komen uit de natuur.

 

Conflicten
Door afgravingen, mijnbouw, oliewinning en houtkap is de leefwereld van hele volkeren dramatisch veranderd. Vooral in de derde wereld zijn hele gebieden onleefbaar geworden. Het bestaan van hele culturen en volken wordt verwoest, omdat er zonder zorg voor de natuur grondstoffen worden gedolven. Producten zijn vaak goedkoop, omdat de zware chemicaliën, die voor de productie worden gebruikt, elders gedumpt kunnen worden. De enorme schade aan het milieu wordt hooguit tegen een grijpstuiver afgekocht. Mensen wordt hierover het zwijgen opgelegd. De strijd om grondstoffen is een bron van conflicten.
 
Patroonheilige
Op 29 november, aan het begin van de Advent, is het 35 jaar geleden dat Franciscus door paus Johannes Paulus II is uitgeroepen tot patroonheilige voor hen die de ecologie promoten. Wereldwijd wordt daarvoor aandacht gevraagd. Gods liefde en zorg mogen we in de schepping herkennen. Ons wordt gevraagd om bewust te leven en op verantwoorde wijze om te gaan met wat wij gebruiken en verbruiken. De milieubeweging, maar ook bijvoorbeeld de Franciscaanse Vredeswacht vragen er aandacht voor, overal waar door vervuiling en mijnbouw de leefwereld wordt verwoest en het leven van mensen wordt bedreigd. Er is immers geen vrede waar gestreden wordt om de grondstoffen zo goedkoop mogelijk te verwerven. Waar we ons van alles uit de natuur toe-eigenen, gaat het fout. We mogen nooit vergeten dat we de wereld als een geschenk hebben gekregen om er samen van te genieten en deze goed en eerlijk te beheren. 'Als u de vrede wilt bevorderen, bescherm dan de schepping'.
 
Roland Putman ofm
 
Verschenen in Franciscanen.nl, november/december 2014.

webdesign: Artis.