Fonds voor vorming en studie

'Franciscanen geloven in de toekomst - fonds voor vorming en studie’. Een initiatief van de Nederlandse franciscanen om de kosten te dekken voor de opleiding van nieuwe broeders.

"Wij zien de laatste tijd dat steeds meer jonge mensen zich geroepen voelen om zich bij ons aan te sluiten", noteert Rob Hoogenboom, provinciaal van de franciscanen in Nederland in een folder van het fonds. "Momenteel zijn er meerdere broeders in vorming. Ze studeren en/of volgen een intensief vormings- en studieprogramma. We willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen, maar dat brengt hoge kosten met zich mee. … Wij vragen u om bij te dragen in deze kosten voor vorming en studie van onze jonge broeders. Samen met ons werkt u zo mee aan het doorgeven van het franciscaanse leven." De Nederlandse provincie van de franciscanen is ANBI-gecertificeerd: giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Klik hier om de folder te downloaden.

Giften zijn welkom op rekeningnummer:
IBAN: NL64 SNSB 0902 5201 80 t.n.v. Sint Franciscusstichting
 
De Sint Franciscusstichting is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel.

webdesign: Artis.