Jongerentreffen

2000 was voor de katholieke kerk een 'Jubileumjaar' waarin de geboorte van Jezus, toen twee millennia geleden, op allerlei manieren werd herdacht. Vooruitlopend hierop ontstond in franciscaanse kring het plan om in dat bijzonder jaar rond de feestdag van Franciscus, 4 oktober, in Megen een speciale manifestatie voor jongeren te organiseren, bestaande uit workshops, theater, gebedsdiensten, vieringen en volop ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Het eerste 'Franciscaans Jongerentreffen' werd met tachtig enthousiaste deelnemers een groot succes. Sindsdien vindt het jaarlijks plaats in Megen en komen er gemiddeld zo'n veertig jongeren op af, katholiek, protestant of zoekend, in de leeftijd van zestien tot en met dertig jaar. Een kerngroep van jongeren en enkele franciscanen en clarissen organiseert de manifestatie (foto: de groep die in 2016 het Franciscaans Jongerentreffen organiseerde).

 

Introductiefilmpje Franciscaans Jongerentreffen
webdesign: Artis.