Oriëntatie

Van mensen die zich aangetrokken voelen tot een leven als religieus wordt wel gezegd dat ze een 'roeping' hebben. De gedachte is dat God hen 'roept' tot deze levensstaat. Wie zich 'geroepen voelt' om franciscaan (m) te worden, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • lid zijn van de katholieke kerk
  • sterk verlangen om religieus te leven
  • geen haast hebben
  • onder begeleiding stapsgewijs willen ingroeien in de broederschap
  • stevig op eigen benen staan
  • gemotiveerd en geschikt zijn om in groepsverband te leven
  • geen levenspartner (meer) hebben
  • inzage geven in de levensloop tot nu toe
  • open staan voor psychologisch onderzoek naar geschiktheid

 
Belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren oriënteren. De franciscaan Hans van Bemmel is speciaal belast met de begeleiding van geïnteresseerden. Met hem is een gesprek mogelijk. Contact via: roeping@franciscanen.nl.
 
Daarnaast zijn er speciale weekenden voor geïnteresseerden in het religieuze leven (mannen én vrouwen). Deze vinden plaats bij de franciscanen in Megen en de clarissen in Megen en Nijmegen (zie agenda). Het is verhelderend en stimulerend om anderen te ontmoeten die met de vraag bezig zijn of het religieuze leven iets voor hen zou kunnen zijn.
 
Het Franciscaans Roepingenwerk is een project van de Nederlandse franciscanen voor wie zich oriënteert op het leven als zuster of broeder in een religieuze gemeenschap. Te volgen op Facebook.

Broeder Hans van Bemmel
webdesign: Artis.