FAQ

Franciscaan worden, hoe gaat dat precies?

Zie hiervoor het onderdeel 'Franciscaan worden' onder 'Oriëntatie' en 'Ingroei in de orde'.

Hebben jullie een maximumleeftijd om nog in te mogen treden?

Na je veertigste is intreden niet vanzelfsprekend meer, omdat ingroeien in een gemeenschap vanaf die leeftijd moeilijker wordt. Maar er valt over te praten, er zijn uitzonderingen. Boven de vijfenveertig jaar kan het niet meer.

Hoe oud moet je zijn om te mogen intreden?

Wij vinden het belangrijk dat je al over enige levenservaring beschikt. Vanaf 21 jaar ben je van harte welkom!

Ik heb gehoord dat je katholiek moet zijn om te mogen intreden. Klopt dat?

Ja, dat klopt want wij broeders vormen een orde, een religieus instituut, binnen de katholieke kerk.

Ik lees over paters, priesters, broeders, minderbroeders, franciscanen ... wat zijn jullie nou eigenlijk?

Wij zijn allen (minder)broeders. Een aantal is ook priester gewijd ('paters' geheten). De naam 'franciscanen' verwijst naar de stichter van onze orde: Franciscus van Assisi.

Ik wil graag wonen in Megen. Kan dat?

Dat kan, maar je treedt in in de broederschap en dat betekent dat je regelmatig in een andere plaats woont.

Ik wil priester worden. Kan dat ook door in te treden?

Ja, zeker! Het priesterschap kan een bijzondere invulling zijn van je leven als franciscaan. Dat geldt ook voor het ambt van diaken.

Kan ik missionaris worden via de franciscanen?

Onze voormalige missiegebieden zijn inmiddels zelfstandig geworden. We vormen een wereldwijde broederschap met ruimte om je roeping ook in andere landen gestalte te geven.

Kan ik ook voor een tijdje franciscaan worden?

Als iemand zich hiervoor aanmeldt dan vinden we wel een mogelijkheid.

Kun je bij jullie ook theologie studeren?

Zeker! We verwachten zelfs dat elke nieuwe broeder theologie studeert of zich in het geloof verdiept, afhankelijk van het studieniveau dat hij aankan. Ons noviciaat is tegenwoordig in Duitsland (Rheda-Wiedenbrück). Het goede daarvan is dat een nieuwe broeder het eerste jaar samen met andere nieuwe broeders optrekt.

Kun je intreden als je een huwelijk achter de rug hebt?

Het kan wel, maar er moeten verschillende voorwaarden zijn vervuld en het kan alleen met verlof van de kerkelijke overheid.

Kun je intreden als je kinderen hebt?

Volgens ordesrecht kan dat. De jongste moet dan achttien jaar oud zijn. De praktijk leert dat vaderschap én franciscaan-zijn zich moeilijk laten combineren.

Kunnen ook vrouwen lid van de orde worden?

Alleen mannen kunnen lid worden van de orde. Vrouwen kunnen lid worden van de clarissen of van de Orde van Franciscaanse Seculieren.

Wat voor werk kun je als broeder allemaal doen?

Alles wat past binnen onze spiritualiteit, bijvoorbeeld sociaal werk, verpleging, het diakenambt of priesterschap. Belangrijk is dat we van betekenis willen zijn voor kerk en samenleving en dat we ons werk doen vanuit de communiteit waarin we wonen.

Zijn er eigenlijk nog jonge broeders bij jullie?

Jong is een relatief begrip. De jongste is geboren in 1978. Er zijn in Nederland zeven broeders jonger dan vijftig.

Zijn jullie allemaal vegetariërs?

Franciscus en de eerste broeders aten af en toe vlees (dat was in die tijd een luxe-artikel). Tegenwoordig eten de broeders wel vlees, maar een aantal broeders eet geen vlees of minder vlees dan gebruikelijk.

webdesign: Artis.