De Lofzang op de Allerhoogste God

Nadat Franciscus terugkwam in Italië na zijn ontmoeting met de Sultan van Egypte in 1219, schreef hij de volgende lofzang waarin hij God aanroept met 33 namen. Het getal 33 ontleende hij aan het aantal jaren dat Christus op aarde was. In deze lofzang is duidelijk de inspiratie op de 99 Schone Namen voor God uit de Islam te herkennen.

Dit gebed staat - naast de 99 Schone Namen voor God - in een interreligieuze actie centraal op vrijdag 4 oktober 2019. Dat is in het jaar dat het 800 jaar geleden de ontmoeting tussen Franciscus en sultan El-Melek El-Kamil plaats had. 4 oktober is voor christenen het feest van Franciscus en vrijdag is voor de moslims de dag waarop zij naar de moskee gaan. Zowel in kerken als moskeeën zal om 14:00 uur gebeden worden. De kerken worden tevens opgeroepen op dat moment de klokken te luiden. Zo roepen we gezamenlijk op tot ontmoeting, dialoog en vrede. Iedere christen en moslim wordt gevraagd mee te doen.

 

LOFZANG OP DE ALLERHOOGSTE GOD

1 Gij zijt de heilige Heer, de enige God,
   Gij die wonderbare dingen doet.
2  Gij zijt sterk,
    Gij zijt groot,
    Gij zijt de Allerhoogste,
    Gij zijt de Almachtige,
    Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
3  Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.
    Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
    Heer, levende en ware God.
4  Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh. 4,16)
    Gij zijt wijsheid,
    Gij zijt nederigheid, (vgl. Mat. 11,29)
    Gij zijt geduld, (Ps. 71,5)
    Gij zijt onbezorgdheid,
    Gij zijt rust,
    Gij zijt vreugde en blijdschap,
    Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
    Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.
5  Gij zijt schoonheid,
    Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mat. 21,5)
    Gij zijt beschermer, (Ps. 31,5)
    Gij zijt behoeder en verdediger.
    Gij zijt sterkte, (vgl. Ps. 43,2)
    Gij zijt toevlucht.
6  Gij zijt onze hoop,
    Gij zijt ons geloof,
    Gij zijt liefde,
    Gij zijt heel onze zoetheid,
    Gij zijt ons eeuwig leven,
    grote en bewonderenswaardige Heer,
    almachtige God,
    barmhartige redder.

Download hier de tekst als PDF.

webdesign: Artis.