Herbebossing en gronden duurzaam bewerken

Waar vroeger mensen en dieren in prachtige tropische oerwouden leefden, oogsten tegenwoordig. hele legers van machines genetisch gemanipuleerde soja. Het hart van pater Álidos bloedt wanneer hij op weg naar Ivy Katu ziet wat de mens hier heeft aangericht. Alleen al in deze regio ontstonden, nadat het militaire regime de inheemse Guarani-bevolking verdreven had, 14 bedrijven van grootgrondbezitters. Tegenwoordig leven 1.770 Guarani in het indianenreservaat Ivy Katu. Het land is grotendeels ontbost, de gronden zijn uitgeput, brandhout is er niet meer en wilde dieren zijn er nog maar weinig. Bodemerosie en overvloedig gebruik van pesticiden maken landbouw op veel plaatsen onmogelijk. Er is niet genoeg eten en drinkwater. Honger, werkloosheid en drugsverslaving bepalen het dagelijkse leven van de mensen. Ook van de kinderen. Pater Álido is in de loop der tijd een belangrijke vertrouwenspersoon van de Guarani geworden. Met de introductie van boslandbouwsystemen en met de aanleg van moestuinen wil hij mogelijk maken dat gezinnen zelf in hun voedselbehoefte kunnen voorzien, het gebied opnieuw bebossen en gronden duurzaam bewerken. Zo vraagt hij ons om een ondersteuning van 10.000 euro, waarmee hij een boomkwekerij kan beginnen. Daar zullen 800 fruitbomen worden geplant en komt er een irrigatiesysteem.

 

webdesign: Artis.