Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping

Het bestuur van de franciscanen in Nederland benoemde op 22 augustus 2013 drie broeders tot leden van de werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping (GVES). Hiermee gaf het uitdrukking aan de aanbeveling van het provinciaal kapittel, dat van 21 tot en met 24 mei dat jaar plaatsvond in Denekamp. Voor deze opdracht werden broeders gevraagd die al actief waren op het GVES-gebied: Hans van Bemmel, Roland Putman en Guy Dilweg. Eerstgenoemde is coördinator. Roland Putman treedt op als secretaris. De plaats van Guy Dilweg is in 2016 ingenomen door Ed Metz. Later traden Irene Lelivelt ofs, Elisabeth Luurtsema osc en Marianne Versteegh ofs toe tot de werkgroep.

Materiaal
Tot en met mei 2016 koos de werkgroep een aantal thema's die verband hielden met GVES. Hiervoor werden kaarten gemaakt met geschikte afbeeldingen als blikvanger, vergezeld van inspirerende teksten en suggesties voor actie. Dit materiaal ging maandelijks naar de broeders en verwante franciscaanse groeperingen, ook om uitdrukking te geven aan de onderlinge verbondenheid als broeder- en zusterschap. Vanaf november 2017 is een nieuwe, vier keer per jaar verschijnende reeks gestart (hieronder zijn de teksten en kaarten te downloaden). Een speciale Facebookpagina dient als platform voor uitwisseling van initiatieven en ervaringen. Verder communiceert de werkgroep via het blad en de website Franciscanen.nl.
 
Franciscaans geluid
Een andere taak van de werkgroep is het laten horen van het franciscaanse geluid wanneer er zich in de samenleving ontwikkelingen voordoen op het gebied van GVES. Het provinciebestuur zal dan, gevraagd of ongevraagd, worden geadviseerd om een en ander te verwoorden. Tenslotte spant de werkgroep zich in om de zorg voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping een organische plaats te geven in de vorming binnen  de broederschap. Foto: Vincent van Gogh: De barmhartige Samaritaan.
 

webdesign: Artis.