Waar Jezus liep: franciscanen behoeden de waardigheid van de heilige plaatsen

Minderbroeders voor de H. Grafkerk (foto: G. van Buul ofm)

Een interview met broeder Peter Vasko ofm.

1. Hoe werden de franciscanen de behoeders van het Heilig Land?
Het was door tussenkomst van Bisschop Guido van Assisi eind 1209, die de heilige Franciscus de gelegenheid gaf om met paus Innocentius III te spreken over het vestigen van een religieuze orde binnen de kerk. Een half jaar later, in 1210, werd de Orde van de Minderbroeders goedgekeurd door de paus. Later dat jaar reisden hij en zijn broeders door het Midden-Oosten en een groot aantal broeders werd naar Egypte, Syrië, Libanon en het Heilig Land gestuurd. Zo'n 132 jaar later, in 1342, gaf paus Clemens VI de pauselijke bullen Gratias Agimus en Nuper Carissime uit, die de franciscanen tot de officiële behoeders van de heilige plaatsen van het christendom maakten.

2. Wat zijn de meest bezochte plaatsen in het Heilige Land waar de Franciscanen voor zorgen?
De meest bezochte plaatsen in het Heilige Land zijn de volgende:

  • Heilig Grafkerk (met het graf van Christus en kruisiging);
  • de Geboortekerk in Bethlehem;
  • de kerk van Kana (waar het eerste wonder plaatsvond);
  • de Annunciatiekerk in Nazareth;
  • de kapel van de hemelvaart;
  • Dominus Flevit (waar de Heer weende over Jerusalem) en
  • de kerk van Gethsemane.

3. Is Jeruzalem een veilige plek om te bezoeken?
Jeruzalem is zeker een veilige plek om te bezoeken! Ik denk hetzelfde over enkele van de heilige plaatsen in Palestina zoals in Bethlehem en Jericho, plaatsen waar Bijbelse gebeurtenissen plaatsvonden.
Er zijn nooit gevaarlijke situaties geweest of een gevoel van onveiligheid in een van deze steden.

4. Hoe is de "trialoog" tussen christenen, joden en moslims op dit moment, nu iedereen wordt getroffen door deze pandemie?
Het is interessant. Ik vrees dat de politieke kloof tussen de Palestijnse moslims en de joden er altijd zal zijn, maar met de huidige pandemie lijkt er veel meer samenwerking tussen de twee partijen te zijn

Toen het coronavirus in Bethlehem begon tijdens de eerste week in maart 2020, vroeg het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid Israëlische hulp bij het testen van monsters van Palestijnen, waarvan gedacht werd dat ze met het virus besmet waren. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid hielp hen onmiddellijk.

Een paar dagen later leverde Israël honderden tests, kits en beschermende medische kleding af voor hen. Nu hebben de Palestijnen en de Israëliërs een gezamenlijke "operation centre" opgezet om het virus te bestrijden, trainingssessies te houden voor Palestijnse en Israëlische medische professionals en om de virusbestrijding te coördineren. Met betrekking tot de christenen: zij krijgen medische hulp van beide entiteiten, afhankelijk van hun woonplaats.

5. Hoe zit het met de constante uittocht van christenen uit het Heilig Land en wat betekent dat voor de kerk als geheel?
Sinds de afgelopen anderhalve eeuw maakt de kerk een crisis mee. Dat is de voortdurende uittocht van onze jonge mensen die het Heilige Land (d.w.z. Israël / Palestina) verruilen voor andere landen. De meeste kerkfunctionarissen zeggen, dat als er niets wordt gedaan om deze exodus te stoppen, het christendom gemakkelijk binnen 50 jaar zou kunnen verdwijnen. Alles wat we dan zullen hebben zijn lege religieuze monumenten en musea en geen levende biddende gemeenschappen.

Op dit moment zijn er slechts 170.000 christenen op een bevolking van 11 miljoen mensen in Israël / Palestina. Jaren geleden was het aantal christenen veel hoger. Een nieuwe franciscaans entiteit, genaamd "de franciscaanse Stichting voor het Heilig Land", ontstond in 1994. Die helpt de exodus te remmen door gratis colleges voor elke christelijke student die in het Heilige Land woont, op voorwaarde dat ze de benodigde academische vereisten bezitten. Voor ongeveer 600 christelijke studenten uit verschillende denominaties is dit mogelijk gemaakt. Na hun afstuderen heeft 85% werk gevonden. Zij blijven nu in het Heilig Land.

6. Wanneer we spreken over het "Heilige Land", over wat precies hebben we het geografisch?
Als we spreken over het "Heilige Land", dan spreken we over Israël / Palestina. Israël meet 423,26 kilometer van noord naar zuid en 114,26 kilometer van oost naar west. In het noorden ligt Libanon, in het noordoosten Syrië, in het oosten Jordanië en in het zuiden Egypte. Er zijn vier regio's in Israël: Galilea, Samaria, Judea en de Negev. Het hoogste punt is de berg Hermon (2,81 km) in het noorden en het laagste punt is de Dode Zee (0,43 km onder zeeniveau) in het zuiden.

7. Hoe hard is het Heilige Land getroffen door het coronavirus? Is een van uw medebroeders ziek geworden?
Op het moment van schrijven heeft Israël 3.500 gevallen bevestigd van het coronavirus met 10 doden. Palestina is veel minder getroffen, aangezien het 84 gevallen met slechts één overlijden heeft bevestigd. Door de genade van God, heeft geen van onze broeders het virus opgelopen - nog niet.

8. Vaak als we aan de katholieke kerk denken, dan denken we aan Rome. Maar zoals, geloof ik, de heilig Hiëronymus zei: "Het Heilige Land is het vijfde evangelie, en men kan niet de andere vier begrijpen zonder het te land te begrijpen." Vind u dat dit waar is?
Simpel gezegd: waar is het christendom begonnen? Het begon met de geboorte van onze Heiland in Bethlehem hier in het Heilige Land. De eerste discipelen waren afkomstig uit het noordelijk deel bij het Meer van Galilea waar de meerderheid van Jezus' handelingen plaats vond. Hier vonden de grote gebeurtenissen van Christus' leven plaats: zijn geboorte, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en tenslotte Pinksteren. Dus ja, dit land is van cruciaal belang om de evangeliën te begrijpen en wordt daarom het vijfde evangelie genoemd. Zonder dat zouden er geen andere evangeliën zijn!

9. De verhuizing van de hoofdstad van Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem kreeg politiek veel steun in de Verenigde Staten - vooral onder de Joodse bevolking die altijd al vond dat de Heilige Stad de hoofdstad moest zijn. Heeft dit effect gehad op uw werk daar?
De verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem heeft weinig of geen effect gehad op ons werk en onze bediening hier. Onze christelijke gelovigen staan wat meer open voor compromissen in het geval van dit soort problemen. Moslims daarentegen waren inderdaad behoorlijk boos over deze zet. Er waren een groot aantal protesten in het hele land, maar in de week daarna kwam het allemaal tot rust. Ik denk dat de meerderheid van de Palestijnen nooit echt verbaasd zijn over welke verdere, eenzijdige, maatregelen de Israëlische regering zal nemen.

Deze instelling is al 73 jaar aan de gang, sinds de Verenigde Naties in 1947 de staat Israël in het leven riepen.

10. Hoeveel franciscanen zijn er in het Heilig Land? Zijn het allemaal franciscanen (OFM) of een combinatie van de conventuelen (OFMconv), kapucijnen (OFMcap), reguliere derde orde (TOR) en de zusters clarissen (OSC) en zustercongregatie van Sint Franciscus (OSF)?
In Israël / Palestina zijn 245 minderbroeders franciscanen. De andere 45 franciscanen wonen en werken in Jordanië, Libanon, Syrië en Egypte en op Cyprus en Rhodos.

Wat franciscaanse zusters betreft: er zijn acht gemeenschappen van verschillende ordes en congregaties die hier wonen en werken. De bekendste zijn de zusters clarissen. Het totale aantal zusters, dat in het Heilige Land woont, is 116.

11. Wat is naar uw mening de grootste misvatting die u graag recht wil zetten?
De grootste misvatting van de gemiddelde katholiek heeft, is dat er christenen te vinden zijn in het Heilig Land! Als ze Palestijnen horen, denken ze dat iedereen Arabier en dus moslim is. Integendeel: het Midden-Oosten is een caleidoscoop met meerdere lagen van verschillende religies. Het is de thuisbasis van een groot aantal andere mensen, van andere niet-moslims en, meer specifiek, christenen met wortels die dateren van vóór de opkomst van de islam in de zevende eeuw. Bijvoorbeeld: de Koptische christen-Arabieren van Egypte; de Chaldeeuwse christelijke Arabieren van Irak, de maronitische christelijke Arabieren van Libanon of de Palestijnse christelijke Arabieren van Palestina / Israël. Dus als ze komen naar het Heilige Land, worden ze wijzer over dit land!

Een artikel van Kevin Di Camillo (www.ncregister.com) naar het Nederlands vertaalt door Wim Pot ofm

webdesign: Artis.