Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen inzake acties van 'Franciscus Helpt!' van de Sint-Franciscusstichting
 
Hoe komen jullie aan de adressen?
De meeste adressen die wij gebruiken zijn van abonnees op ons blad Franciscanen.nl. Dit blad wordt gratis toegestuurd aan mensen die daar om gevraagd hebben. Eén keer per jaar 'huren' wij andere adressen. Deze adressen zijn afkomstig van een bedrijf dat deze adressen op een legale wijze heeft verzameld. Zij kunnen deze adressen verzamelen omdat mensen hun adressen afgeven in verband met bijvoorbeeld een winkelactie op internet. Hierbij kunnen ze aangeven dat hun adres mag worden gebruikt voor het verkrijgen van aanbiedingen of nieuwsbrieven. Mensen hebben dus toestemming hier voor gegeven. Deze adressen huren we, maar we krijgen ze niet daadwerkelijk in ons bezit. Wij kennen deze adressen en de geadresseerden dus niet. De adressen worden alleen gebruikt door de drukker om de brieven toe te sturen. De Sint-Franciscusstichting krijgt het adres alleen wanneer iemand meedoet met de actie en geld heeft overgemaakt.
 
Hoe vaak krijg ik een verzoek om mee te doen met een actie?
Degene die een gift heeft gedaan wordt in ons adressenbestand opgenomen en krijgt daardoor regelmatig een verzoek om een bijdrage. Dit doen we drie keer per jaar. In het voorjaar voor Pasen, in het najaar voor 4 oktober - de feestdag van Franciscus - en voor Kerstmis.
 
Kan ik mijn adres laten verwijderen uit het mailingbestand?
Wanneer u te kennen geeft dat u geen prijs (meer) stelt op het toezenden van verzoeken om giften van ons zullen we uw adres direct uit het bestand verwijderen. Het kan voorkomen dat uw verzoek en de verzending van een mailing elkaar kruisen, een mailing vergt vaak een voorbereidingstijd van enige weken. Als u abonnee bent en u vraagt om uw adres te schrappen voor financiële acties beëindigt u daarmee ook uw abonnement.
De adresbestanden, die gebruikt worden kunnen verouderd zijn, hierdoor komt er soms een brief voor een overledene of een vorige bewoner. Wij kunnen dit niet voorkomen, maar we vinden het wel pijnlijk. Gooit u de brief in dit geval weg van ons zult u geen nieuwe brief ontvangen. 

webdesign: Artis.